Oferta pracy

Podinspektor pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W BYDGOSZCZY

 • Piekarska 16, Włocławek
  Włocławek, kujawsko-pomorskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W BYDGOSZCZY

Piekarska 16

Włocławek

Twój zakres obowiązków

 • Wykonywanie obowiązków zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy

 • Praca biurowa i w terenie

 • Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

 • Kontrola legalności zatrudnienia

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (tytuł mgr lub równorzędny) - kierunek elektryczny, energetyczny, kolejnictwo, prawo, administracja

To oferujemy

 • Umowę o pracę

  Dodatkowe informacje

  Miejsce pracy: OIP Bydgoszcz Plac Piastowski 4a lub Oddział Włocławek ul. Piekarska 16a

  Dokumenty należy składać w terminie do 9 lipca 2021 r.

  O ważności oferty kandydata decyduje data wpływu do OIP, dokumenty otrzymane po terminie lub niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

  Miejsce składania dokumentów: Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Plac Piastowski 4a, 85-012 Bydgoszcz z dopiskiem: „oferta pracy – kandydat na podinspektora pracy w Bydgoszczy" lub „oferta pracy – kandydat na podinspektora pracy we Włocławku"

  Inne informacje

  Do składania ofert pracy zachęcamy również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo. Oferty pracy niewykorzystane w procesie naboru są niszczone niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o naborze. Informację o zakończeniu naboru publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. Informację publikuje się na okres 14 dni.

  Szczegółowe informacje na stronie: www.bip.pip.gov.pl