Ta oferta pracy jest nieaktualna od 88 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Point Of Care Sales Representative

 • śląskie
 • Specjalista
 • 2018-11-28

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Point Of Care Sales Representative
  Miejsce pracy: Teren południowej Polski
  Wymiar pracy: pełen etat
  Preferowane miejsce zamieszkania: województwo śląskie oraz małopolskie

  Do obowiązków osoby zatrudnionej na to stanowisko będzie należało, między innymi:

  • sprzedaż i promocja produktów firmy w celu realizacji planu sprzedażowego Działu Centralized and Point of Care Solutions,
  • nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie relacji z klientami w celu optymalizacji działań promocyjno - sprzedażowych,
  • budowanie dobrego wizerunku firmy w kontaktach zewnętrznych,
  • monitorowanie działań konkurencji,
  • raportowanie aktywności.

  Kandydatkę/Kandydata powinny cechować: 

  • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
  • umiejętność dyplomatycznego działania i zdolność do efektywnego komunikowania się z klientami i współpracownikami,
  • umiejętności ustalania priorytetów w pracy,
  • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B1 wg skali Rady Europy),
  • ambicja, pracowitość, samodzielność, chęć do ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
  • dyspozycyjność, gotowość do poświęcenia pracy swojego czasu i energii,
  • posiadania umiejętności interpersonalnych, komunikatywności i otwartości,
  • skrupulatność terminowość i odpowiedzialność,
  • znajomość zagadnień związanych z rynkiem diagnostycznym w Polsce będzie mile widziana,
  • doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. produktu lub doświadczenie zawodowe w firmie diagnostycznej lub farmaceutycznej będzie dodatkowym atutem.

  Oferujemy:

  • atrakcyjny pakiet socjalny,
  • umowę o pracę,
  • praca w międzynarodowym środowisku,
  • możliwość rozwoju zawodowego.

  Jeżeli...

  Jesteś osobą, która chce mieć wpływ na swój rozwój i szukasz firmy, która zapewni Ci możliwość realizacji twoich własnych celów niezależnie od zajmowanego stanowiska lub lokalizacji, jeżeli szukasz posady, która nie określa granic samorealizacji, ale będzie jej początkiem … następny krok należy do Ciebie.

  Aplikuj poprzez przesłanie CV z listem motywacyjnym do dnia 28.12.2018
   
  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
   
  aplikuj
  bottom
  Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:
   
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa, danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) w związku z procesem rekrutacji pracowników”.
  Kandydat powinien wskazać dodatkowo, iż:
  „Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”,
  jeżeli chce, aby jego aplikacja była brana pod uwagę także w kolejnych naborach pracowników.
   
  Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:
   
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
  Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie klauzuli:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych”.
  Lub
  „Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”,
   
  Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
   
  INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
   
  Administratorem danych osobowych jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa (dalej Spółka).
  Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
   
  Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:
  • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem klikając przycisk Aplikuj/Aplikuj. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
  • przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.
   
  Odbiorcy danych:
  • upoważnieni pracownicy administratora danych,
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług
   
  Dobrowolność podania danych:
  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.
   
  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  Przysługuje Panu/Pani prawo:
  • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana. 
  • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
  • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych