Oferta pracy

Portal Manager

EMPIK Spółka AkcyjnaO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

Empik to firma, która inspiruje Klientów do rozwijania swoich pasji, a jej Pracowników niesie pozytywna energia i wzajemna życzliwość. Dołączając do naszego zespołu będziesz pracować w otoczeniu ciekawych i inspirujących produktów.

Portal Manager

Twój dzień w Empiku to:

 • Maksymalizacja współczynników CVR, AOV, PSV
 • Współpraca z zespołem commerce, marketingu, product ownerów i ux, aby regularnie dostarczać nowe doświadczenia i funkcjonalności;
 • Aktywie poszukiwanie, definiowanie oraz walidowanie miejsc do optymalizacji podążające za potrzebami użytkowników i wewnętrznych interesariuszy;
 • Planowanie i koordynacją działań promocyjnych zmierzających do podwyższenia poziomu konwersji oraz wartości koszyka;
 • Ciągłe szukanie rozwiązań podwyższające poziom konwersji w empik.com oraz aplikacji mobilnej Empik;
 • Zarządzanie zespołem Visual Merchandiserów odpowiedzialnych za działania promocyjne oraz za strony kategorii
 • Tworzenie hipotez i testowanie rozwiązań (testy AB), które mile zaskoczą użytkowników.

Pasujesz do nas, jeśli:

 • Posiadasz minimum dwu-letnie doświadczenia w pracy dla sektora e-commerce na stanowisku portalu managera/kierownika koordynatorów promocji lub minimum dwuletniego doświadczenia na stanowisku którego celem była optymalizacja strony / aplikacji;
 • Doceniasz znaczenie danych i podejście data-driven w zarządzaniu i rozwoju platformy, a e-commerce to Twoja pasja;
 • Umiejętności swobodnego wykorzystania Google Analytics + Power BI;
 • Znajomości technik CRO;
 • Umiejętności dobrania odpowiednich metod weryfikacji swoich działań w obszarze CRO;
 • Doświadczenia w planowaniu i koordynowaniu testów A/B;
 • Cechuje Cię dokładność, profesjonalizm i umiejętność doprowadzania spraw do końca;
 • Jesteś osobą o wysokich umiejętnościach interpersonalnych i umiesz łatwo zjednać sobie ludzi;
 • Masz inicjatywę, charakteryzuję Cię proaktywność i pasja w codziennej pracy.

Oferujemy:

Wyślesz nam swoje CV i co dalej?

 • Podziękujemy za zgłoszenie się do nas:) Jeśli Twoja aplikacja będzie odpowiadać naszym potrzebom, zaprosimy Cię na rozmowę rekrutacyjną. Po spotkaniu otrzymasz szybko decyzję odnośnie wyniku rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO, poniżej informujemy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane:

1) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Empik S.A. z siedzibą w Warszawie. S.A.  („Empik”);

2) Kontakt z Administratorem  i inspektorem ochrony danych Empik:  Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: [email protected] lub adres korespondencyjny Empik S.A., ul. Marszałkowska 104/122 (00-017 Warszawa). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected]

3) Cele i podstawa przetwarzania:  W związku ze złożeniem przez Państwa dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy w Empik, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

 1. wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na wskazane stanowisko pracy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO – dla danych przetwarzanych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO – dla danych w zakresie szerszym niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a przekazanych dobrowolnie);
 2. zbierania danych w bazie kandydatów i wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w Empik pod warunkiem udzielenia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. wewnętrznych celów administracyjnych Empik, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Empik oraz w ramach Grupy Empik; w tym celu będziemy przetwarzać dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami lub organami publicznymi, jeżeli te roszczenia będą dotyczyły prowadzonej przez nas rekrutacji; w tym celu będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Zakres danych: Podanie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, data urodzenia), kontaktowych, o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu kariery jest obowiązkowe i ich podanie jest warunkiem wzięcia udziału w postepowaniu rekrutacyjnym.

Przesłanie w zgłoszeniu rekrutacyjnym dodatkowych danych osobowych, np. wizerunku (fotografii), informacji o zainteresowaniach i innych informacji nie jest konieczne dla wzięcia udziału w rekrutacji; brak ich podania nie rodzi negatywnych konsekwencji. Podanie tych danych jest dobrowolne. Uznajemy, że przesyłając je, wyrażają Państwo tym samym zgodę na ich przetwarzanie przez Empik. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali te dodatkowe dane, nie ma potrzeby umieszczać ich w zgłoszeniu rekrutacyjnym.

W związku z prowadzoną rekrutacją nie będą wobec Państwa podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i w ramach której zgłoszenie mogłoby zostać odrzucone bez uprzedniej weryfikacji przez nasz zespół rekrutujący.

5) Odbiorcy danych: Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, spółki z grupy kapitałowej Empik, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultingowe, dostawcom usług IT oraz agencjom rekrutacyjnym, a także przedsiębiorcom prowadzącym salony Administartora.

6) Transfer danych: W związku z faktem współpracy Empik z jego podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państw niebędących członkami EOG;

7) Okres przechowywania: Dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

- prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu – przez okres trwania rekrutacji,

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć ze zdarzeń zaistniałych w trakcie rekrutacji,

- wewnętrznych celów administracyjnych Empik, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Empik oraz w ramach Grupy Empik – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Empik stanowiących podstawę przetwarzania.

Jeśli wyrażają Państwo na to zgodę, dane mogą być przetwarzane w bazie kandydatów dla celów przyszłych rekrutacji w Empik na takie samo stanowisko lub podobne nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

8) Pouczenie o prawach: Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) Prawo do skargi: Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

10) Prawo do sprzeciwu:  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

11) Cofnięcie zgody: W każdej chwili  przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy