Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jodłowej 7a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej

SZCZECIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

  • Jodłowa 7, Szczecin
    Szczecin, zachodniopomorskie
  • ważna jeszcze 10 dni
    do: 09 kwi 2023
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • prezes
  • praca stacjonarna

SZCZECIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Jodłowa 7

Szczecin

Twój zakres obowiązków

Działając na podstawie § 100 ust. 3 oraz § 127 ust. 1 p. 7 Statutu Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza, ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezesa Zarządu Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Nasze wymagania

Wymagania konieczne:

1) wykształcenie wyższe z preferencją kierunków: zarządzanie, ekonomia, prawo, budownictwo i kierunki powiązane z nimi,

2) co najmniej 10 -letni staż pracy,

3) co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowniczymi na stanowisku kierowniczym,

4) doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu pracą podmiotów gospodarczych,

5) znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni,

6) umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy,

7) komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji,

8) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

9) niekaralność za przestępstwo umyślne lub za przestępstwo karno-skarbowe,

10) pełna dyspozycyjność,

11) znajomość podstawowych programów pakietu Office,

12) korzystanie z pełni praw publicznych,

13) nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

14) niepozostawanie w sporze prawnym ze Spółdzielnią,

15) brak pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej,

16) dobry stan zdrowia umożliwiający pełnienie funkcji Prezesa Zarządu SSM,

17) nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane:

1) znajomość zasad nadzoru spółdzielczego,

2) posiadanie umiejętności negocjacyjnych,

3) doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem nieruchomościami,

4) posiadanie licencji zarządcy nieruchomości.

Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się ze Statutem SSM oraz Regulaminem „Przeprowadzania Konkursu na Stanowisko Prezesa Zarządu Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinie”. Statut SSM oraz Regulamin konkursu zawierający wymagania aplikacyjne dostępny jest na stronie www Spółdzielni: ssm-szczecin.pl (regulamin: zakładka Ogłoszenia/Konkurs na Prezesa SSM)

Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SSM

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pisemnego zgłoszenia (oferty) w terminie do dnia 31.03.2023, do godziny 15:00, które można przesłać pocztą lub składać osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu '' w kancelarii siedziby Spółdzielni przy ulicy Jodłowej 7a, 71-114 Szczecin w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data wpływu oferty do spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.

Na kopercie prosimy nie umieszczać danych osobowych kandydata ani jakichkolwiek innych danych lub znaków.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.