Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM."ŻWIRKI I WIGURY"

  • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • prezes
  • praca stacjonarna
  • Praca od zaraz

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM."ŻWIRKI I WIGURY"

Żwirki i Wigury 87

Gliwice

Twój zakres obowiązków

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach

ogłasza konkurs na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU

1.Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

a.wykształcenie wyższe (techniczne, ekonomiczne, prawnicze),

b.co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 5 lat,

c.znajomość prawa gospodarczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,

d.znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej,

e.komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji

f.umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedzą

z zakresu prawa pracy,

g.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

h.niekaralność za umyślne przestępstwo bądź przestępstwo skarbowe,

i.niezajmowanie się przez kandydata, ani przez osobę bliską, w rozumieniu

art. 2 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, interesami konkurencyjnymi wobec władz Spółdzielni, w szczególności nieuczestniczenie jako wspólnik

lub członek władz podmiotów gospodarczych z którymi Spółdzielnię wiążą umowy dostawy, roboty, usługi i inne umowy, z których wynikają świadczenia pieniężne

od lub na rzecz Spółdzielni,

j.gotowość do zatrudnienia na pełen etat,

k.niepozostawanie w sporze ze Spółdzielnią,

l.dobra znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych tj. MS- office

Nasze wymagania

Wymagane dokumenty zostały określone w Regulaminie przeprowadzania konkursu

na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury

w Gliwicach dostępnym w siedzibie Spółdzielni, bądź na stronie www.smziw.pl

Warunki udziału w konkursie:

a.Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie oferty

w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Żwirki i Wigury 87a

w godzinach 9.00-13.30

b.Termin składania zgłoszenia upływa 2.06.2023r o godz. 13.30

Pozostałe ustanowienia:

a.Rada Nadzorcza ma prawo odwołać postępowanie konkursowe na każdym etapie, bez podawania przyczyny.

Benefity

  • parking dla pracowników