Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Pracownik Administracyjno-Biurowy

Eksploatator Sp. z o. o.O firmie

Eksploatator Sp. z o. o.

Sportowa 25

Rotmanka (pow. gdański)

Twój zakres obowiązków

 • Obsługa interesantów w zakresie podstawowej informacji branżowej;

 • Współpraca z pracownikami firmy;

 • Odbieranie i łączenie rozmów telefonicznych;

 • Rejestracja telefonicznych odczytów wodomierzy;

 • Rejestracja telefonicznych zgłoszeń awarii;

 • Obsługa urządzeń biurowych;

 • Obsługa logistyczna gości Zarządu Spółki i spotkań firmowych;

 • Prowadzenie dziennika korespondencji.

Nasze wymagania

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe;

 • Stan zdrowia pozwalający na stałe zatrudnienie na określonym stanowisku;

 • Wykształcenie minimum średnie;

 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku - telefoniczna i bezpośrednia obsługa klienta;

 • Dokładność, punktualność, odpowiedzialność oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy;

 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista, zaangażowanie oraz samodzielność w działaniu;

 • Dobra znajomości komputera i pakietu MS Office;

 • Umiejętność radzenia sobie w niestandardowych sytuacjach.

To oferujemy

 • Wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska;

 • Pracę na cały etat w oparciu o umowę;

 • Niezbędne narzędzia pracy;

 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;

 • CV wraz z oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” z adnotacją o oczekiwanym wynagrodzeniu;

 • Kserokopie świadectw pracy;

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Elektronicznie: [email protected] w treści e-maila wpisując: Pracownik administracyjno-biurowy – rekrutacja;

 • Listownie: Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn - dokumenty powinny być zapakowane w zaklejoną kopertę opisaną: Pracownik administracyjno-biurowy – rekrutacja;

 • Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 25.06.2021 r.;

 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami;

 • Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony.