Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Pracownik administracyjno-biurowy

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU

 • Dni pracy:dni robocze (poniedziałek - piątek), Praca na stanowisku: Asystent techniczny
 • Tryb wypłaty:miesięczna

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU

Energetyków 46

Orzepowice

Rybnik

Twój zakres obowiązków

 • Udział w projektach wdrożeniowych w ramach prac rozwojowych istniejących systemów oraz nowych wdrożeń,

 • Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z wdrożeniami nowych systemów informatycznych,

 • Instalacja i obsługa sprzętu informatycznego,

 • Wprowadzanie technicznych zabezpieczeń systemów informatycznych,

 • Wsparcie techniczne użytkowników przy wdrożeniu nowych systemów informatycznych.

 • Rozwiązywanie bieżących problemów sieciowych i sprzętowych,

 • Praca zgodnie z procedurami opisanymi w polityce bezpieczeństwa IT obowiązującej w zakładzie,

 • Monitorowanie systemów informatycznych funkcjonujących w zakładzie w okresie ich serwisowania oraz usuwanie awarii,

 • Tworzenie bazy wiedzy (dokumentacji/instrukcji) na podstawie rozwiązywanych zgłoszeń oraz aktualizacja już istniejących

 • Przygotowanie dokumentacji związanej z rozwojem infrastruktury informatycznej,

 • Przygotowanie zapytań ofertowych oraz szacowanie i przygotowywanie opisów przedmiotów zamówienia,

 • Współpraca z firmami wdrażającymi nowe systemy informatyczne

 • Nadzór nad dokumentacją projektową wdrażanych systemów informatycznych,

 • Udział w komisjach przetargowych i opiniowanie dokumentacji,

 • Nadzór nad realizacją wdrażanych projektów i ich odbiór,

 • Koordynacja pracy komórek organizacyjnych w zakładzie przy wdrażaniu systemów informatycznych,

 • Samodzielne realizowanie bieżących zadań zleconych przez przełożonych

Nasze wymagania

 • Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych,

 • Umiejętność instalacji i konfiguracji oprogramowania użytkowego oraz sprzętu,

 • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów sprzętowych,

 • Umiejętność instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych,

 • Podstawowa znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Window Serwer,

 • Znajomość zagadnień związanych z budową i działaniem sieci komputerowych

 • Znajomość pakietu biurowego MS Office

 • Praktyczne posługiwanie się oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

 • Wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane kierunki: elektrotechnika, automatyka, informatyka lub pokrewne

 • Umiejętność analitycznego myślenia

 • Umiejętność podejmowania decyzji w dynamicznie zmieniających się warunkach pracy

 • Umiejętność pracy w zespole, dokładność oraz rzetelność

 • Dobra organizacja oraz umiejętność pracy w zespole

 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.