Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Pracownik administracyjno-biurowy

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU

 • Dni pracy:dni robocze (poniedziałek - piątek), Praca na stanowisku: Rzecznik Prasowy
 • Tryb wypłaty:miesięczna

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU

Energetyków 46

Orzepowice

Rybnik

Twój zakres obowiązków

 • kontaktowanie się z mediami i reprezentowanie Szpitala w mediach,

 • utrzymywanie i poszerzanie efektywnych relacji w mediach,

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Szpitala,

 • dbanie o dobre imię Szpitala,

 • bieżące zgłaszanie Dyrektorowi informacji dotyczących sytuacji w Szpitalu,

 • monitorowanie mediów,

 • koordynowanie polityki medialnej Szpitala,

 • nadzór merytoryczny nad stroną internetową Szpitala we współpracy z Działem Informatyki Szpitalnej,

 • udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu dotyczące działalności Szpitala,

 • reagowanie na opinie krytyczne dotyczące Szpitala wyrażone w mediach (m.in. sprostowania).

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (minimum licencjat)

 • życiorys/CV i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wymagane prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność, mile widziane zainteresowanie fotografią.