Ta oferta pracy jest nieaktualna od 212 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik administracyjny

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 19.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Celem działań  Firmy Skraw- Mech Sp. z o.o.  jest osiągniecie wiodącej pozycji na rynku nie tylko w zakresie cięcia laserowego, konstrukcji i obróbki skrawaniem, ale także sukcesywne poszerzanie zakresu naszych usług, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta

  Pracownik administracyjny
  Miejsce pracy: Bydgoszcz

  Zakres obowiązków: 

  • Wprowadzanie do systemu komputerowego danych związanych z prowadzeniem gospodarki magazynowej,
  • analizowanie danych wyjściowych,
  • raportowanie,
  • współpraca z pozostałymi działami w firmie.

  Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

  • wykształcenie średnie mile widziane techniczne,
  • dobrze posługiwać się pakietem MS Office (w szczególności Excel);
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

  Oferujemy:

  • umowę o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • prace w przyjaznej atmosferze.

  Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie aplikacji (CV) wraz z zamieszczoną w treści klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 133 poz. 883)”.

   
   
  Pragniemy poinformować, iż:
  1. administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zakład Mechaniczny SKRAW-MECH Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-082), przy ul. Zygmunta Augusta 11,
  2. w sprawie Ochrony Danych Osobowych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected],
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko określone w niniejszej ofercie pracy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji – także w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji,
  4. podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a w przypadku dobrowolnego podania przez Panią/Pana także innych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na udział także w przyszłych procesach rekrutacyjnych – udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 6 (sześciu) miesięcy od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych rekrutacji – do 1 (jednego) roku od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji,
  6. odbiorcą moich danych osobowych, poza administratorem, będą:
  1)  upoważnieni pracownicy administratora biorący udział w procesie rekrutacji,
  2)  w przypadku zaproszenia Pani/Pana na rozmowę kwalifikacyjną i umożliwienia wstępu do siedziby administratora – podmiot świadczący usługi ochrony obiektu,
  3)  w przypadku podjęcia decyzji o Pani/Pana zatrudnieniu – podmiot realizujący świadczenia z zakresu medycyny pracy,
  1. przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza treść art. 221 Kodeksu pracy oraz cofnięcia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
  3. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, ponieważ administrator ma prawo żądać od Pani/Pana informacji określonych w art. 221 Kodeksu pracy,
  5. decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.