Oferta pracy

Pracownik Administracyjny

Uniwersytet ŚląskiO firmie

Uniwersytet Śląski

Bankowa 12

Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje kandydatek/kandydatów
do pracy w Centrum Komunikacji Medialnej.

Pracownik Administracyjny
Numer ref.: Nr ref: 39/2020/NNA/CKM/RWZ/01

ZAKRES ZADAŃ:

 • realizacja komunikacji
  i promocji badań realizowanych
  w Uniwersytecie Śląskim,
 • działania popularyzujące naukę (m.in. wsparcie dla realizacji Śląskiego Festiwalu Nauki),
 • realizacja komunikacji
  i promocji centr badawczych Uniwersytetu Śląskiego,
 • opracowywanie oraz obsługa stron internetowych związanych z badaniami, popularyzacją nauki, centrami badawczymi
  i innymi działaniami Uniwersytetu Śląskiego,
 • montaż filmów promocyjnych, materiałów informacyjnych i innych materiałów związanych
  z działalnością Uniwersytetu Śląskiego,
 • opracowywanie materiałów
  i publikacji wykorzystywanych
  w komunikacji Uniwersytetu Śląskiego,
 • obsługa pracowników Uniwersytetu Śląskiego
  w zakresie promocji ich aktywności badawczej, organizacyjnej, artystycznej.

WYMAGANIA FORMALNE:

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie administrowania stronami internetowymi
  i zarządzaniem ich treścią,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy marketingowej i/lub
  zw. z promocją oraz kreowaniem wizerunku marki,
 • doświadczenie w zakresie marketingu w mediach społecznościowych oraz komunikacji z użyciem mediów społecznościowych,
 • doświadczenie w pracy
  z programami graficznymi oraz do montażu audiowizualnego z grupy Adobe Creative Cloud,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (co najmniej poziom B2),
 • znajomość zagadnień związanych z SEO/SEM oraz Google Analytics będzie dodatkowym atutem,
 • wzorowe umiejętności komunikacji werbalnej
  i pisemnej.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wiedza nt. systemu szkolnictwa i nauki,
 • znajomość etykiety akademickiej,
 • proaktywność oraz otwartość na zmiany,
 • komunikatywność oraz gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie
  w oparciu o umowę o pracę, w wymiarze pełnego etatu,
 • realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • możliwość korzystania
  z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu
  i ich współmałżonków /partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania
  z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu
  i ich współmałżonków / partnerów życiowych
  oraz dzieci,
 • możliwość korzystania
  z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • miesięczne premie, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV (życiorys zawodowy),
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
ZGŁOSZENIA:
 

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 28.01.2021 roku, wpisując w formularzu nazwę stanowiska i numer referencyjny.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, których oferty będą w największym stopniu spełniać wymagania formalne. Uczelnia zastrzega sobie prawo pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy