Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Pracownik administracyjny

Uniwersytet Jagielloński

 • Kraków

  Kraków, małopolskie
 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Szukamy wielu kandydatów
  wakaty: 2

Twój zakres obowiązków

 • wykonywanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

 • przygotowywanie ogłoszeń publikowanych w BZP i Suplemencie do DZ. UE;

 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań przetargowych (SWZ, zaproszeń do negocjacji w trybie z wolnej ręki) oraz protokołów z załącznikami;

 • kontrola poprawności formalnej ofert oraz przygotowywanie wezwań, uzupełnień, wyników postępowania;

 • opracowywanie projektów wzorów umów;

 • dokonywanie pozostałych niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: prawo, administracja;

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – min. 2 lata – wiedza teoretyczna i praktyczna;

 • znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych, jej aktów wykonawczych oraz ustaw pokrewnych, w tym ustawy – Kodeks cywilny;

 • znajomość obsługi komputera oraz pakietów programu Office;

 • umiejętność logicznego myślenia, samodzielnego interpretowania obowiązującego w zakresie zamówień publicznych ustawodawstwa krajowego i europejskiego oraz rozwiązywania jawiących się w toku procedury przetargowej problemów nieobjętych regulacjami prawnymi;

 • umiejętność samodzielnego realizowania powierzanych zadań, w tym przygotowywania wszelkiej dokumentacji przetargowej, tj. m.in. specyfikacji warunków zamówienia, ogłoszeń o zamówieniu, zmianie i wyniku postępowania, publikowanych w oficjalnych publikatorach (BZP i DU UE), protokołów z przeprowadzonej procedury przetargowej, jak również wzorów umów na dostawy, usługi i roboty budowlane;

 • umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielnej organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań związanej z obowiązującymi na gruncie prawa zamówień publicznych terminami ustawowymi, a w konsekwencji umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem;

 • umiejętność sporządzania opinii prawnych, przekazywania posiadanej wiedzy oraz przygotowywania prezentacji szkoleniowych w zakresie zamówień publicznych;

 • wysoka kultura osobista;

 • łatwość nawiązywania kontaktów i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych;

 • odpowiedzialność.

Mile widziane

 • doświadczenie w obsłudze formalno-prawnej projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, znajomość dyrektyw unijnych regulujących dziedzinę zamówień publicznych oraz wytycznych Programów Operacyjnych;

 • znajomość zasad funkcjonowania Uczelni publicznej;

 • znajomość systemów informatycznych związanych z obsługą procedur udzielania zamówień publicznych (platformy elektroniczne o charakterze publicznym bądź komercyjnym, w tym platformy zakupowej Open Nexus) oraz znajomość SAP;

 • znajomość systemu EZD.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni;

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego;

 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych;

 • możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego;

 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • dodatkowe świadczenia socjalne

Wymagane dokumenty aplikacyjne

 • CV;

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 • Druki oświadczeń można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/nienauczyciele

Forma składania zgłoszeń

 • pocztą elektroniczną na adres [email protected] (z kopią na adres: [email protected], tytuł „ogłoszenie o pracę DZP”

 • przesyłką pocztową na adres: Dział Zamówień Publicznych, ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków w godzinach od 8:00 do 15:30, od poniedziałku do piątku z adnotacją „ogłoszenie o pracę DZP”

 • termin składania zgłoszeń 15.06.2023 r.

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie promuje współpracę i dba o dobrą atmosferę opartą na wzajemnym zaufaniu. Realizuje strategię wynikającą z The Human Resources Strategy for Researchers tworząc stabilne warunki zatrudnienia i rozwój kariery naukowej, czego efektem jest przyznanie przez Komisję Europejską wyróżnienia HR Excellence in Research.

Przewiń do profilu firmy