Ta oferta pracy jest nieaktualna od 361 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik administracyjny - Stażysta

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Praktykant/Stażysta
 • 2017-11-15

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

  Dyrektor Sądu Rejonowego  Poznań – Stare Miasto w Poznaniu ogłasza konkurs nr 4/17  na  3 wolne stanowiska (3 etaty) stażysty

  Pracownik administracyjny - Stażysta

  Miejsce pracy: Poznań
  Region: wielkopolskie

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:

  Prowadzenie decernatu referendarza lub sędziego w tym m.in. nauka: wykonywania zarządzeń orzeczników, rozpisywania terminów, sporządzania wokand oraz protokołowania na sali rozpraw. Wprowadzanie danych do systemu Sędzia2. Wykonywanie czynności z zakresu administracji sądowej.

  Wymagania

  1. Niezbędne
  1. wykształcenie min. średnie oraz zdany egzamin maturalny, mile widziane wykształcenie wyższe (preferowane prawo lub administracja)
  2. pełna zdolność do czynności prawnych,
  3. nieposzlakowana opinia, wysoki poziom kultury osobistej,
  4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe),
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  6. odporność na stres, komunikatywność,
  7. umiejętność pracy w zespole,
  8. znajomość techniki pracy biurowej w tym biegła znajomość obsługi komputera oraz znajomość programów MS Worda i MS Excel,
  9. podzielność uwagi,
  10. biegłość w pisaniu pod dyktando na komputerze (mile widziana znajomość techniki bezwzrokowego pisania na komputerze).

   Dodatkowe
  1. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pracą biurową
   w jednostce sądownictwa lub prokuratury,
  2. znajomość systemu Sędzia2.

  Informacja dodatkowa:

  Stosunek pracy z osobą ubiegającą się o przyjęcie na stanowisko stażysty nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony – staż urzędniczy, który ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika. Staż urzędniczy trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w okresie stażu wynosi na cały etat 2300zł.

  Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400).

  Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu (praktyczne sprawdzenie umiejętności) wraz z podaniem miejsca, terminu oraz zasad przeprowadzenia drugiego etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju nr 112 Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r.

  Zgłoszenia należy przesłać na adres:

  Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1 a, 61 – 729 Poznań (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto, pokój 112 – z podaniem oznaczenia konkursu, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.