Oferta pracy

Pracownik administracyjny

Pomorski Uniwersytet Medyczny w SzczecinieO firmie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Rybacka 1

Szczecin

ogłasza nabór na stanowisko
pracownika administracyjnego
w Dziale Funduszy Zewnętrznych
Nr oferty 15/2020

Wymagania niezbędne na stanowisku: 

 • wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programów MS Office
 • umiejętność analitycznego myślenia, pracy w zespole, skrupulatność i dokładność w wykonywaniu zadań

Dodatkowym atutem będzie minimum roczne doświadczenie w rozliczaniu projektów z funduszy strukturalnych.

Ogólny zakres obowiązków: 

 • znajomość zagadnień z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 • wyszukiwanie i udzielanie informacji jednostkom organizacyjnym uczelni o możliwościach aplikowania o środki z funduszy strukturalnych
 • koordynowanie prac doprowadzających do podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą
 • nadzór nad zgodnością wydatków projektu z wnioskiem i umową o dofinansowanie
 • kontrola prawidłowości sporządzanych dokumentów
 • terminowe przygotowanie wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej
 • wprowadzanie danych osobowych do systemu SL2014
 • przygotowywanie sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przez instytucje zarządzające i kontrolujące
 • realizacja działań promocyjno-informacyjnych na stronie internetowej PUM
 • archiwizowanie pełnej dokumentacji projektu zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej
 • wykonywanie innych czynności i poleceń Kierownika Działu Funduszy Zewnętrznych oraz kierownictwa uczelni wynikających z zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku

Wymagane dokumenty:

CV zawierające klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.”

Dokumenty prosimy składać drogą elektroniczną z dopiskiem „oferta pracy Nr 15/2020 pracownik administracyjny w Dziale Funduszy Zewnętrznych” lub w zaklejonej kopercie na adres:


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dział Kadr
ul. Rybacka 1;70-204 Szczecin,
z dopiskiem: oferta pracy Nr 15/2020 pracownik administracyjny w Dziale Funduszy Zewnętrznych”

 

Termin składania dokumentów: do dnia 16 października 2020 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy