Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Administratorem danych osobowych jest Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie z siedzibą przy ul. Kolejowej 2A, 62-420 Strzałkowo; dane kontaktowe Banku: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, ul. Kolejowa 2A, 62-420 Strzałkowo, numer telefonu: 63 2758800, email: [email protected]
2. Z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się pod numerem telefonu 63 2758800 lub pod adresem email: [email protected]
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody – podstawę
przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a:
b) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawę przetwarzania danych w tych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. f,

c) wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających wprost z przepisów prawa - podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c,
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności:
a) organom kontrolnym,
b) osobom upoważnionym, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki
c) współpracującym z Administratorem firmom prawniczym, windykacyjnym, informatycznym, szkoleniowym,
d) podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie BHP,
e) medycynie pracy.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji, tj. przez 3 lata od zakończenia procesu rekrutacji,
b) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
c) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz pracowników) i mienia Administratora, przez okres 3 miesięcy, chyba że dane stanowią dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą  one stanowić dowód w postępowaniu, wówczas termin ten ulega przedłużeniu
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje mi:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy istnieje podejrzenie, że
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Ponadto wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. W ramach prowadzonej rekrutacji Administrator nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail [email protected] .

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie z siedzibą w Strzałkowie przy ul. Kolejowa 2a, 62-420 Strzałkowo zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie z siedzibą w Strzałkowie przy ul. Kolejowa 2a, 62-420 Strzałkowo. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.

Pracownik Biurowy

LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZAŁKOWIEO firmie

 • Koło, Konińska 10, 62-586 Rzgów, Polska

 • Ważna jeszcze miesiąc
  15 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Należymy do grona jednych z większych banków spółdzielczych w Polsce. Naszą domeną jest spółdzielczy charakter  oraz wyłącznie polski kapitał. Cechuje nas nowoczesność, efektywność i ostrożność gwarantująca bezpieczeństwo Banku i jego Klientów. Ofertę kompleksowych usług bankowych kierujemy do klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, samorządów terytorialnych, zakładów i jednostek budżetowych. Oferujemy pełną gamę produktów z zakresu kredytów, oszczędności i rozliczeń, a także ubezpieczeń, leasingu. Aktywnie współuczestniczymy w wspieraniu inicjatyw na rzecz rozwoju regionu, na którym działamy. Uhonorowani jesteśmy wieloma nagrodami i wyróżnieniami.

Poszukujemy pracownika do pracy w placówce bankowej

Pracownik ds. Obsługi Klienta
Miejsce pracy: Koło, Rzgów (pow. koniński)

Przed Tobą ciekawe wyzwania w zakresie bieżącej, bezpośredniej obsługi klienta w tym:

 • realizacja dyspozycji klientów w tym operacji gotówkowych, bezgotówkowych i innych,
 • pozyskanie i profesjonalne doradztwo w zakresie świadczonych usług klientom indywidualnym i instytucjonalnym,
 • zawieranie umów bankowych (rachunki, lokaty, kredyty),
 • realizacja zadań sprzedażowych,
 • budowanie i utrzymanie długofalowych relacji z klientami,
 • zapewnienie wysokiej jakości obsługi,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku banku.

Aplikuj do nas, jeśli:

 • masz wiedzę i doświadczenie w branży finansowej i sprzedaży,
 • jesteś nastawiona/y na sukces,
 • jesteś konsekwentna/y w działaniu i chcesz się rozwijać,
 • jesteś komunikatywna/y i łatwo nawiązujesz relacje z ludźmi,
 • jesteś sumienna/y i dobrze organizujesz swoją pracę.

O zaletach pracy z nami

 

Praca w LBS Strzałkowo to nie tylko wyzwania, ale i korzyści:

 • stabilne zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze i motywujący system premiowy oraz gratyfikacje,
 • poczujesz się pewnie dzięki wieloletniemu istnieniu i doświadczeniu firmy,
 • wysoki komfort i kultura pracy,
 • dbamy o dobór ciekawych osobowości tworzących nasz zespół,
 • zapewnimy Ci pakiet praktycznych szkoleń,
 • możesz korzystać z oferty benefitów m.in. Pracowniczy Program Emerytalny oraz ZFŚS.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie z siedzibą w Strzałkowie przy ul. Kolejowa 2a, 62-420 Strzałkowo (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.  

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie z siedzibą w Strzałkowie przy ul. Kolejowa 2a, 62-420 Strzałkowo danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected] .

Należymy do grona jednych z większych banków spółdzielczych w Polsce. Naszą domeną jest spółdzielczy charakter  oraz wyłącznie polski kapitał. Cechuje nas nowoczesność, efektywność i ostrożność gwarantująca bezpieczeństwo Banku i jego Klientów. Ofertę kompleksowych usług bankowych kierujemy do klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, samorządów terytorialnych, zakładów i jednostek budżetowych. Oferujemy pełną gamę produktów z zakresu kredytów, oszczędności i rozliczeń, a także ubezpieczeń, leasingu. Aktywnie współuczestniczymy w wspieraniu inicjatyw na rzecz rozwoju regionu, na którym działamy. Uhonorowani jesteśmy wieloma nagrodami i wyróżnieniami.

Poszukujemy pracownika do pracy w placówce bankowej

Pracownik ds. Obsługi Klienta

Przed Tobą ciekawe wyzwania w zakresie bieżącej, bezpośredniej obsługi klienta w tym:

 • realizacja dyspozycji klientów w tym operacji gotówkowych, bezgotówkowych i innych,
 • pozyskanie i profesjonalne doradztwo w zakresie świadczonych usług klientom indywidualnym i instytucjonalnym,
 • zawieranie umów bankowych (rachunki, lokaty, kredyty),
 • realizacja zadań sprzedażowych,
 • budowanie i utrzymanie długofalowych relacji z klientami,
 • zapewnienie wysokiej jakości obsługi,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku banku.

Aplikuj do nas, jeśli:

 • masz wiedzę i doświadczenie w branży finansowej i sprzedaży,
 • jesteś nastawiona/y na sukces,
 • jesteś konsekwentna/y w działaniu i chcesz się rozwijać,
 • jesteś komunikatywna/y i łatwo nawiązujesz relacje z ludźmi,
 • jesteś sumienna/y i dobrze organizujesz swoją pracę.

O zaletach pracy z nami

 

Praca w LBS Strzałkowo to nie tylko wyzwania, ale i korzyści:

 • stabilne zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze i motywujący system premiowy oraz gratyfikacje,
 • poczujesz się pewnie dzięki wieloletniemu istnieniu i doświadczeniu firmy,
 • wysoki komfort i kultura pracy,
 • dbamy o dobór ciekawych osobowości tworzących nasz zespół,
 • zapewnimy Ci pakiet praktycznych szkoleń,
 • możesz korzystać z oferty benefitów m.in. Pracowniczy Program Emerytalny oraz ZFŚS.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie z siedzibą w Strzałkowie przy ul. Kolejowa 2a, 62-420 Strzałkowo (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.  

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie z siedzibą w Strzałkowie przy ul. Kolejowa 2a, 62-420 Strzałkowo danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected] .

Ogłoszenie archiwalne