Pracownik Centrum Telemedycznego

 • Białystok, podlaskie
 • żurawia 71 pokaż mapę
 • Specjalista
 • Pełny etat, Część etatu
 • 2019-08-22
 • Ważna jeszcze 6 dni (do 2019-09-21)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  MDT Medical sp. z o.o.

  Świadczymy innowacyjne usługi medyczne w zakresie bezpośredniej opieki medycznej w Polsce i kilku krajach europejskich. Jesteśmy jedną z najbardziej innowacyjnych firm w w zakresie Teleopieki i Telemedycyny. Naszą działalność opieramy na interacji nowych standardów i modeli pracy w opiece medycznej.

  Pracownik Centrum Telemedycznego

  Miejsce pracy: Białystok

  Opis stanowiska:

  • Odbieranie alarmów z urządzeń telemedycznych, zgłoszeń telefonicznych i przesyłanych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikowania się na odległość,
  • Zbieranie informacji, identyfikacja i kwalifikacja alarmów,
  • Ustalanie priorytetów i powiadamianie odpowiednich osób lub służb ratunkowych,
  • Współpraca z Centrum Medycznym w Warszawie (on line),
  • Współpraca z Centrami Medycznymi i naszym Centrum  Medycznym w Hiszpanii przy organizacji usług Assistance Medycznego na terenie Polski i kilku krajów europejskich,
  • Współpraca przy wdrożeniu usług Teleopieki i Telemedycyny i integracja tych usług w profil działania Centrum Medycznego,
  • Inne niezbędne do rozwoju projektu

  Wymagania:

  • Preferowane wykształcenie medyczne: ratownik medyczny, pielęgniarka, fizjoterapeuta, student medycyny, pielęgniarstwa itd. – może być w trakcie nauki,
  • Giętkość i adaptacja do zmiennych sytuacji,
  • Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
  • Płynność w obsłudze komputera
  • Mile widziana znajomość języków obcych (angielski, hiszpański, rosyjski lub inne)

  Oferujemy:

  • Samodzielne stanowisko, ambitne zadania w jednym z bardziej innowacyjnych projektów w Polsce
  • Atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do kompetencji i osiąganych rezultatów
  • Dobrą atmosferę pracy w młodym, prężnie działającym zespole

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez MDT Medical sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

  Informujemy, że Administratorem danych jest MDT Medical sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. żurawia 71. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do MDT Medical sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. żurawiej 71 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez MDT Medical sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. żurawiej 71 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu zgłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu zgłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 730 dni od momentu zgłoszenia.
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail [email protected]

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.