Miejsce pracy: Warszawa, ul. Domaniewska 37, Zepter Business Centre
Informacja administratora danych dla kandydatów do pracy
 
 
Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest HANDEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000332014, NIP 7811839409, o kapitale zakładowym 247.151.000,00 złotych.
 
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji.
 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i w jego imieniu przez personel i podmioty świadczące na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi, w szczególności takie jak usługi księgowe, prawne, informatyczne.
 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, zaś jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem przyszłych procesów rekrutacji, przez okres trzech lat.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 
Zgoda na przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest niezależna od zgody na przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach. Każda z tych zgód może być niezależnie od drugiej w dowolnym czasie odwołana.
 
Przysługuje Pani/ Panu:
 
a)       Prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do Pani/ Pana danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 
b)      Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, które jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 
c)       Prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
W razie pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą informacją lub zakresem Pana/ Pani uprawnień związanych z przetwarzanie przez Administratora Pana/ Pani danych osobowych zapraszamy do kontaktu z Administratorem.
HANDEN Sp. z o.o.

Pracownik do obsługi Biura Spółki

HANDEN Sp. z o.o.O firmie

HANDEN Sp. z o.o.

Zepter Business Centre

Warszawa

HANDEN to lider wśród niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce.
 
Ponad 28-letnie doświadczenie Grupy HANDEN na rynku energetycznym gwarantuje bezpieczeństwo na wielu poziomach współpracy.

Aktualnie Firma HANDEN Sp. z o. o. poszukuje:
Pracownika do obsługi Biura Spółki
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Domaniewska 37, Zepter Business Centre

Najważniejsze zadania na stanowisku:

 • prowadzenie sekretariatu;
 • prowadzenie kalendarza spotkań firmowych oraz Zarządu;
 • przyjmowanie gości i organizowanie spotkań (rezerwacja sal);
 • nadzór nad korespondencją przychodzącą oraz wychodzącą z biura Spółki, koordynacja obiegu dokumentów, archiwizacja elektroniczna i papierowa;
 • tworzenie pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz poprzez odpowiednią organizację pracy w kontaktach z partnerami biznesowymi firmy;
 • zapewnienie zaopatrzenia biura w odpowiednie materiały biurowe i inne środki niezbędne do pracy;
 • nadzór nad sprawnością techniczną urządzeń biurowych i w razie potrzeby współpraca z firmami serwisującymi te urządzenia;
 • rozliczanie wydatków Zarządu;
 • sprawdzanie i opisywanie faktur.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • dobra umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;
 • sumienność i dokładność wykonywanych zadań;
 • komunikatywna znajomość j. angielskiego, znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, na zmiany w godz. 8:00-16:00 lub 9:00-17:00;
 • pracę w otoczeniu międzynarodowym w branży energetycznej (power, oil & gas);
 • szkolenia i podnoszenie kompetencji zawodowych


Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji wraz z poniższą zgodą na przetwarzanie danych osobowych za pomocą przycisku „Aplikuj”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji o pracę, w szczególności w moim CV, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonej przez HANDEN Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 37.
 
Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
HANDEN to lider wśród niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce.
 
Ponad 28-letnie doświadczenie Grupy HANDEN na rynku energetycznym gwarantuje bezpieczeństwo na wielu poziomach współpracy.

Aktualnie Firma HANDEN Sp. z o. o. poszukuje:
Pracownika do obsługi Biura SpółkiNumer ref.: Miejsce pracy: Warszawa, ul. Domaniewska 37, Zepter Business Centre

Najważniejsze zadania na stanowisku:

 • prowadzenie sekretariatu;
 • prowadzenie kalendarza spotkań firmowych oraz Zarządu;
 • przyjmowanie gości i organizowanie spotkań (rezerwacja sal);
 • nadzór nad korespondencją przychodzącą oraz wychodzącą z biura Spółki, koordynacja obiegu dokumentów, archiwizacja elektroniczna i papierowa;
 • tworzenie pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz poprzez odpowiednią organizację pracy w kontaktach z partnerami biznesowymi firmy;
 • zapewnienie zaopatrzenia biura w odpowiednie materiały biurowe i inne środki niezbędne do pracy;
 • nadzór nad sprawnością techniczną urządzeń biurowych i w razie potrzeby współpraca z firmami serwisującymi te urządzenia;
 • rozliczanie wydatków Zarządu;
 • sprawdzanie i opisywanie faktur.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • dobra umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;
 • sumienność i dokładność wykonywanych zadań;
 • komunikatywna znajomość j. angielskiego, znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, na zmiany w godz. 8:00-16:00 lub 9:00-17:00;
 • pracę w otoczeniu międzynarodowym w branży energetycznej (power, oil & gas);
 • szkolenia i podnoszenie kompetencji zawodowych


Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji wraz z poniższą zgodą na przetwarzanie danych osobowych za pomocą przycisku „Aplikuj”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji o pracę, w szczególności w moim CV, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonej przez HANDEN Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 37.
 
Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne