Oferta pracy

Pracownik do Wydziału Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem

"Koleje Mazowieckie-KM" sp z o.o.O firmie

"Koleje Mazowieckie-KM" sp z o.o.

Lubelska 26

Warszawa

Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie
 
zatrudni:
Pracownika do Wydziału Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Numer ref.: Nr ref.: MPZ1c-110-8-39-2020

Wymagane umiejętności i kompetencje:

 • znajomość zasad funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku transportu kolejowego,
 • znajomość budowy pojazdów kolejowych,
 • znajomość polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętności analizowania i interpretowania dokumentów, przepisów, instrukcji i dyrektyw,
 • zdolności myślenia koncepcyjnego umożliwiające opracowanie instrukcji, wytycznych,
 • dokładność w analizowaniu zapisów podstaw prawnych, instrukcji, regulaminów i przepisów wewnętrznych,
 • umiejętność reprezentowania Spółki w bezpośrednich, pisemnych oraz telefonicznych kontaktach z przedstawicielami innych podmiotów,
 • umiejętność sporządzania raportów, analiz i prezentacji,
 • umiejętność pracy w zespole, dokładność i terminowość, zdolności interpersonalne,
 • umiejętność obsługi pakietu biurowego MS Office oraz powierzonych urządzeń technicznych i audiowizualnych.

Wymagane obligatoryjne uprawnienia formalne:

 • wykształcenie wyższe - pożądane techniczne lub prawne,
 • doświadczenie zawodowe: 1 - 2 lata,
 • przygotowanie metodyczne do prowadzenia wykładów i szkoleń,
 • posiadanie szkolenia w zakresie audytu wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Oferujemy:

 • korzystne warunki zatrudnienia,
 • pracę w profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zniżkę na krajowe i międzynarodowe podróże koleją,
 • szeroki pakiet socjalny,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej,
 • możliwość korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz  informacje, o  których  mowa  w  art. 221 § 1  ustawy  z  dnia   26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę  urodzenia,  miejsce  zamieszkania  (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pisemne oferty zawierające list motywacyjny i CV prosimy kierować za pomocą przycisku aplikowania
podając w temacie: Pracownik  do Wydziału Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem    


„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa

W przesyłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

Na podstawie Artykułu 6 Punkt 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko: /Pracownik do Wydziału Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem / prowadzoną przez „Koleje Mazowieckie KM” Sp. z o.o. 

Inne informacje:

 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
  a oferty zostaną komisyjnie zniszczone, dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: (22) 47-37-637.
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy