Ta oferta pracy jest nieaktualna od 776 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik ds. Administracyjnych

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 07.02.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  zatrudni w Dziale Organizacyjnym i Zamówień Publicznych

  pracownika ds. administracyjnych

  Miejsce pracy: Poznań
  Region: wielkopolskie

  PODSTAWOWE ZADANIA:

  • prowadzenie dokumentacji związanej z nieruchomościami Uczelni,
  • przygotowywanie, według zatwierdzonych projektów, projektów regulaminów, zarządzeń i komunikatów władz Uczelni,
  • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Uczelni,
  • przygotowywanie umów, aneksów i prowadzenie korespondencji z kontrahentami,
  • opracowywanie sprawozdań, analiz i informacji statystycznych.

  WYMAGANIA:

  • preferowane wykształcenie wyższe,
  • 3 - letnie doświadczenie zawodowe,
  • praktyczna znajomość przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami, prawa administracyjnego,
   pracy, kodeksu cywilnego oraz przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego,
  • umiejętności:
  • organizowania pracy własnej,
  • analitycznego myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • podejmowania decyzji i pracy pod presją czasu,
  • operatywność, zaangażowanie i dynamizm w działaniu, nastawienie na rezultat,
  • znajomość obsługi komputera,
  • łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych,
  • znajomość struktur organizacyjnych oraz zasad funkcjonowania uczelni wyższej będzie dodatkowym atutem.

  OFERUJEMY: 

  • pracę w stabilnej i renomowanej organizacji,
  • pakiet świadczeń socjalnych,
  • dostęp do szkoleń,
  • miłą atmosferę pracy.

  OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

  • CV wraz z listem motywacyjnym,
  • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym wykształcenie wyższe),
  • kserokopie świadectw pracy i referencji,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.).

  Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
   
  „Rekrutacja – pracownik ds. administracyjnych”
  na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Dział Spraw Pracowniczych, pok. 109 lub 112, bud. B
  al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań,
   
       albo przesyłać na adres e-mail: [email protected]

  Termin składania ofert upływa z dniem 20 lutego 2017 roku.

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.