Ta oferta pracy jest nieaktualna od 331 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik ds. Gospodarczych

 • Warszawa, mazowieckie
 • Pracownik fizyczny
 • 2018-07-17

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Pracownik ds. Gospodarczych
  AZME

  Główne zadania na stanowisku:

  1. Gospodarcza obsługa sal konferencyjnych:
  • Zakładanie i potwierdzanie rezerwacji sal konferencyjnych,
  • Przygotowanie poczęstunku, wyposażenia itp. na spotkania,
  1. Wykonywanie prac o charakterze gospodarczym:
  • Przygotowywanie okazjonalnego wystroju pomieszczeń ogólnodostępnych,
  • Gospodarka podręcznymi magazynkami artykułów wyposażenia i wystroju ogólnodostępnych pomieszczeń w obiektach PAŻP,
  1. Pomoc przy kasacjach urządzeń biurowych wycofanych z użytkowania, przeprowadzkach oraz remontach pomieszczeń biurowych i ogólnodostępnych (wynoszenie i wnoszenie drobnego sprzętu, wyposażenia biurowego, pakowanie i zabezpieczanie dokumentacji zgodnie z zalecaniami użytkowników),
  2. Dokonywanie zakupów dla firmy (środków gospodarczych i artykułów, na które jest zapotrzebowanie w firmie),
  3. Obsługa gospodarcza podręcznych magazynów meblowych i sprzętowych Zespołu,
  4. Utrzymywanie czystości i porządku:
  • na terenach firmy, parkingach ekologicznych, terenach zielonych (zamiatanie, grabienie),
  • powierzchni i urządzeń biurowych nie objętych umowami z firmami zewnętrznymi,
  • doraźne sprzątanie pomieszczeń w obiektach PAŻP objętych sprzątaniem cyklicznym przez firmę zewnętrzną, w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
  • doczyszczanie pomieszczeń oraz wyposażenia w pomieszczeniach, w których zostały przeprowadzone prace remontowo-budowalne,
  1. Wykonywanie prac załadunkowo-rozładunkowych:
  • prace związane z wnoszeniem i wynoszeniem wyposażenia biurowego,
  • pomoc przy załadunku i rozładunku towarów dostarczonych do magazynów,
  1. Pielęgnacja roślinności (podlewanie, nawożenie, przycinanie itp.):
  • w ogólnodostępnych pomieszczeniach w obiektach PAŻP
  • znajdującej się na patiach i zewnętrznych kwietnikach na terenie firmy.

  Wymagania wobec kandydatów:

  • wykształcenie średnie,
  • mile widziane min. 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku lub doświadczenie w wykonywaniu powyższych obowiązków,
  • dobra znajomość komputera,
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność i dokładność,
  • umiejętność dokonywania analizy sytuacji i samodzielne rozwiązywanie problemów,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • kultura osobista oraz umiejętność stosowania się do instrukcji i poleceń,
  • sprawność fizyczna
  • prawo jazdy kat. B.

  Za wszystkie aplikacje dziękujemy.
  Informujemy, iż skontaktujemy się  jedynie z wybranymi kandydatami.

   

  „Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy  o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: [email protected] tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: [email protected]) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji,  w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

  Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.