Oferta pracy

Pracownik ds. gospodarki magazynowej

Chemar Rurociągi Spółka z o.o.O firmie

Chemar Rurociągi Spółka z o.o.

Karola Olszewskiego 6

Kielce

CHEMAR RUROCIĄGI SPÓŁKA Z O.O. – wiodący dostawca rurociągów energetycznych na rynki krajowe i zagraniczne, poszukuje do pracy w Kielcach osoby na stanowisko:

Pracownik ds. gospodarki magazynowej

WYMAGANIA:

 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Obsługa żurawia/dźwigu,
 • Obsługa suwnicy z poziomu roboczego,
 • Obsługa wózka widłowego,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.

ZAKRES ZADAŃ:

 • Obsługa żurawia, dźwigu, suwnicy oraz wózka widłowego,
 • Prawidłowe wydawanie wyrobów i materiałów do produkcji,
 • Kontrola ilości i jakości asortymentu,
 • Wystawianie/koordynowanie obiegu dokumentów,
 • Załadunek i rozładunek towarów,
 • Dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • Porządkowanie magazynu,
 • Praca na hali (brak przeciwskazań do pracy na wysokości).

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,
 • Pakiet świadczeń socjalnych,
 • Pakiet medyczny,
 • Wynagrodzenie brutto 2800 – 3800 zł
List motywacyjny i CV prosimy przesyłać za pomocą Aplikuj lub pocztą na adres:             
Chemar Rurociągi Sp. z o.o.
25-953 Kielce, ul. Olszewskiego 6
W swoich aplikacjach prosimy o zawarcie poniższego oświadczenia:
 
"Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacją dla kandydatów do pracy, zamieszczoną na stronie www.chemar-piping.pl oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a w zw. z art. 7 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niniejszej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Chemar Rurociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6 NIP 9591500229. "
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, s.1), dalej zwane: „RODO” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chemar Rurociągi Sp. z o.o. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Kielcach, przy ulicy Olszewskiego 6.
 • W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: [email protected]
 • Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne dla celów wzięcia udziału w procesie selekcji i rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraziła / wyraził Pani / Pan, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych niewynikających z przepisów jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym w regulaminie naboru. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą być on zwrócone lub zniszczone. Na podstawie wyrażonej zgody Pani / Pana dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2020. Ma Pan/Pani prawo do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w swojej aplikacji tylko dla potrzeb niniejszej rekrutacji. W takim przypadku w oświadczeniu powyżej prosimy o jasne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w swojej aplikacji tylko na potrzeby niniejszej rekrutacji.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia bądź sprzeciwu co do ich przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO*. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje administrator.
 • Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 • Tam, gdzie wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo Pani/Pan do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy