Oferta pracy

Pracownik ds. IT

Muzeum SztukiO firmie

Muzeum Sztuki

płk. dr. Stanisława

Łódź

Muzeum Sztuki w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko:

pracownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Dotyczy: pracownik ds. IT-informatyk

Nazwa firmy/ instytucji/miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Zbiorów Sztuki Nowoczesnej

Przewidywana nazwa stanowiska: zależna od posiadanych uprawnień i kwalifikacji, zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi muzealników

Miasto wykonywania pracy: Łódź - praca stacjonarna

Termin składania aplikacji: 10.10.2020

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: październik 2020

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na czas określony (34 miesiące)

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • ugruntowana wiedza w obszarze sieci komputerowych (LAN/ WAN);
 • bardzo dobra znajomość protokołów komunikacyjnych i technologii sieciowych;
 • doświadczenie w konfiguracji sieci przewodowych, bezprzewodowych oraz urządzeń sieciowych w rozbudowanych środowiskach;
 • znajomość narzędzi monitorujących i diagnostycznych;
 • znajomość środowisk witalizacyjnych VMware , Hyper-V *Wiedzy i znajomości w zakresie:
  • Windows Server – poziom średnio zaawansowany;
  • Linux – poziom średnio zaawansowany (Centos/Debian);
  • Network – poziom średnio zaawansowany (Cisco, Mikrotik, Sonicwall);
  • MsSQL, Firebird – poziom średnio zawansowany;
  • Veeam Backup, Yosemite – poziom średnio zawansowany;
  • Bash – poziom podstawowy.

Dodatkowym atutem będą:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
 • Współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów;

Obowiązki:

 • Utrzymanie infrastruktury IT i usług w rygorze wysokiej dostępności;
 • Tworzenie skryptów na potrzeby automatyzacji i optymalizacji działania systemów;
 • Administracja serwerami; (Windows Server/ Linux);
 • Modernizacja istniejących oraz przygotowywanie nowych rozwiązań w ramach prowadzonych projektów (nowe serwery, route, switch, wifi …);
 • Wdrażanie nowych technologii i rozwiązań;
 • Analiza sieci/usług oraz tworzenie planu i strategii dla usług;
 • Udoskonalanie procesów w zakresie zarządzania usługami IT;
 • Okresowe weryfikowanie kopii zapasowych;
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej i tworzenie procedur zgodnie z ustalonymi standardami;
 • Obsługa eskalowanych zgłoszeń w ramach obszaru odpowiedzialności.
 • Bieżące monitorowanie rozwoju technologii informatycznych w zakresie systemów tworzonych w ramach przyjętego Planu Informatyzacji Państwa;
 • Udział we wdrażaniu projektów informatycznych;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych i ścisła współpraca w tym zakresie z Inspektorem Ochrony Danych;
 • Opracowywanie planów rozwoju usług informatycznych, wspierających pracę MSL;
 • Zarządzanie dostępem do systemów informatycznych;
 • Utrzymanie i rozwój lokalnej sieci komputerowej (LAN) obejmujące okablowanie strukturalne budynków oraz urządzenia aktywne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie sieci;
 • Utrzymanie i rozwój łączy transmisji danych (WAN);
 • Zarządzanie dostępem do Internetu;
 • Nadzór nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa i użytkowaniem sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania biurowego;
 • Zarządzanie konfiguracją i aktualizację oprogramowania urządzeń sieciowych;
 • Monitorowanie pracy infrastruktury sieciowej;
 • Dbanie o wydajność i bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej;
 • Współpracę z dostawcami w celu rozwiązywania problemów
 • Zarządzanie usługami www należącymi do Muzeum Sztuki w Łodzi(hosting, domeny, bazy danych)

 

Sposób aplikacji: tylko droga elektroniczna. Dokumenty prosimy przesyłać na wskazany adres poczty elektronicznej

1. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b)Portfolio /Życiorys (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: [email protected]

 

Procedura naboru:

 1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

 1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
 2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.
 4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: [email protected]
 6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy