Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – [dalej: RODO] informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SELT Sp. z.o.o, ul. Wschodnia 23a, 45-449 Opole, e-mail: [email protected], tel: (77) 553 21 00 (dalej: SELT )
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych:
  • a) pod adresem e-mail: [email protected]
  • b) listownie: Inspektor ochrony danych, na adres siedziby Administratora
 3. Pani/Pana dane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, oraz w przepisach wykonawczych do ustawy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO, natomiast inne dane, na podstawie zgody, w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 4. SELT będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodę w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a. RODO,
 5. Jeżeli w dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii, w tym m.in. informacje o stanie zdrowia) podstawa ich przetwarzania będzie Pani/Pana zgoda w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a. RODO
 6. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć podmioty realizujące zadania na rzecz SELT z zakresu obsługi technicznej i serwisowej IT, kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi hostingowe. Dane mogą zostać udostępnione organom lub podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną Pani/Panu zwrócone, lub trwale usunięte .
 8. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat.
 9. Ma Pani/Pan prawo do:
  • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • d) prawo do usunięcia danych osobowych;
  • e) w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa - Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
SELT SP Z O O

Pracownik ds. kadr i płac

SELT SP Z O OO firmie

SELT SP Z O O

Wschodnia 23A

Opole

top

Selt Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, aktualnie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pracownik ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Opole

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy
 • Przygotowywanie umów i dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy, urlopów i innych absencji
 • Naliczanie wynagrodzeń, przygotowywanie przelewów
 • Prowadzenie dokumentacji płacowej oraz zasiłkowej
 • Wystawianie wymaganych przepisami dokumentów i zaświadczeń dla pracowników
 • Sporządzanie sprawozdań i deklaracji ZUS, US, GUS, PFRON
 • Tworzenie raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne
 • Współpraca z działem księgowości

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Praktyczna znajomość aktualnych przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego
 • Bardzo dobra znajomość programu PŁATNIK oraz pakietu MS Office
 • Mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego Sage Forte Kadry i Płace
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Sumienność, odpowiedzialność i dyskrecja

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Realne możliwości rozwoju wewnątrz firmy
 • Dostęp do prywatnej opieki medycznej w ramach pakietów pracowniczych
 • Przyjazną atmosferę w zespole
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
 
Pracodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testu kompetencji.
aplikuj

Klauzula Zgody


Prosimy o podpisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SELT Sp. z o.o dla potrzeb prowadzonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy .
………………………………………..
Podpis

* W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez SELT Sp. z o.o. prosimy o podpisanie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach, o treści jak niżej.

Klauzula zgody na kolejne rekrutacje*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez SELT Sp. z o.o. przez okres najbliższych 2 lat.
………………………………………..
Podpis

Selt Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, aktualnie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pracownik ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Opole

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy
 • Przygotowywanie umów i dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy, urlopów i innych absencji
 • Naliczanie wynagrodzeń, przygotowywanie przelewów
 • Prowadzenie dokumentacji płacowej oraz zasiłkowej
 • Wystawianie wymaganych przepisami dokumentów i zaświadczeń dla pracowników
 • Sporządzanie sprawozdań i deklaracji ZUS, US, GUS, PFRON
 • Tworzenie raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne
 • Współpraca z działem księgowości

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Praktyczna znajomość aktualnych przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego
 • Bardzo dobra znajomość programu PŁATNIK oraz pakietu MS Office
 • Mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego Sage Forte Kadry i Płace
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Sumienność, odpowiedzialność i dyskrecja

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Realne możliwości rozwoju wewnątrz firmy
 • Dostęp do prywatnej opieki medycznej w ramach pakietów pracowniczych
 • Przyjazną atmosferę w zespole
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
 
Pracodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testu kompetencji.

Klauzula Zgody


Prosimy o podpisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SELT Sp. z o.o dla potrzeb prowadzonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy .
………………………………………..
Podpis

* W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez SELT Sp. z o.o. prosimy o podpisanie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach, o treści jak niżej.

Klauzula zgody na kolejne rekrutacje*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez SELT Sp. z o.o. przez okres najbliższych 2 lat.
………………………………………..
Podpis

Ogłoszenie archiwalne