Ta oferta pracy jest nieaktualna od 169 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik ds. Kadr

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 03.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

  poszukuje kandydatów na stanowisko

  Pracownik ds. Kadr

  Miejsce pracy: Poznań
  Numer referencyjny: Kadry 01/2019

  Opis stanowiska:

  Realizowanie działań związanych z prowadzeniem kompleksowej obsługi kadrowej dla około 300 osób w tym:

  • Prowadzenie akt osobowych
  • Prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich
  • Rozliczanie czasu pracy
  • Przygotowywanie danych do list płac
  • Realizacja zgłoszeń do ZUS
  • Wystawianie zaświadczeń i innych dokumentów kadrowych
  • Monitorowanie aktualności okresowych i kontrolnych badań lekarskich
  • Archiwizacja dokumentów kadrowych
  • Sporządzanie analiz, raportów i sprawozdań z zakresu zagadnień personalnych

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: prawo pracy, ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi, 
  • Doświadczenie zawodowe w tym min. 2 lata na samodzielnym stanowisku
  • Biegła znajomość programu MS Office, w tym zaawansowana znajomość programu Excel, Word
  • Biegła znajomość obsługi programu Płatnik
  • Mile widziana znajomość programu Simple (moduł Kadry i Płace)
  • Biegła znajomość przepisów kodeksu pracy
  • Bardzo dobre zdolności analityczne
  • Dyskrecja
  • Odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
  • Samodzielność
  • Bardzo dobra organizacja pracy
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Umiejętność pracy w zespole

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Atrakcyjne godziny pracy 7.30-15.05
  • Dofinansowanie do karty MultiSport
  • Dobrą atmosferę pracy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań.
  • W Szpitalu jest Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez email: [email protected]
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/c RODO oraz art. 221 § 1 Kodeksu Pracy.
  • Na mocy obowiązujących przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora w tym m.in. pracownicy Działu Kadr i Płac Szpitala oraz potencjalny przełożony osoby kandydującej do pracy w Szpitalu. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom chyba, że możliwość ich udostępniania będzie wynikała z Pani/Pana odrębnej zgody na takie wykorzystanie danych, umieszczonej w dokumentach aplikacyjnych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani aplikowała/ Pan aplikował lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody. W przypadku gdy Pani wyraziła/ Pan wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych, o których mowa w art. 2211 Kodeksu Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.