Oferta pracy

Pracownik ds. modeli mikrosymulacyjnych

Zakład Ubezpieczeń SpołecznychO firmie

 • Warszawa

  mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 2 lata temu
 • Specjalista

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej - Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

W Departamencie Statystyki i Prognoz Aktuarialnych - Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych istnieje wolne miejsca pracy i możliwość zatrudnienia na stanowisku:

Pracownik ds. modeli mikrosymulacyjnych

Zadania na stanowisku ds. modeli mikrosymulacyjnych

 • przygotowuje założenia metodologiczne modeli mikrosymulacyjnych
 • projektuje (buduje) modele mikrosymulacyjne
 • tworzy programy obliczeniowe w oparciu o opracowaną metodologię
 • szacuje skutki finansowe projektowanych zmian przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe (metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, matematyka, ekonometria, ekonomia)
 • minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniami na życie

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu MS Excel z wykorzystaniem VBA
 • znajomość języka SQL
 • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
 • terminowość i rzetelność 
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
 • działanie procesowe/nastawienie na proces
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • pewność siebie
 • umiejętność przekonywania
 • umiejętność współpracy

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę 
 • rozwój zawodowy
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie: CV, listu motywacyjnego, odręcznie podpisanego oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) oraz kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie
do dnia 25 września 2018 roku na adres: 

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5 
01-748 Warszawa

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Centrali ZUS w godzinach funkcjonowania jednostki.

 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzenie praktycznej znajomości MS Excel i SQL
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne  
 • złożonych dokumentów nie zwracamy        
 • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane              
 • do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY"

Prosimy dodać klauzulę:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa."
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS".

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy