BKZB/01/2020

„Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: [email protected]

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody oraz obowiązujących przepisów Kodeksu pracy. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane zawarte w formularzu aplikacyjnym oraz załączonych i wytworzonych w trakcie procesu rekrutacji dokumentach.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia aplikacji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST)."

Poczta Polska Spółka Akcyjna

Pracownik ds. Monitoringu Systemów Teleinformatycznych

Poczta Polska Spółka AkcyjnaO firmie

Poczta Polska Spółka Akcyjna

Rodziny Hiszpańskich 8

Warszawa

 
Jesteśmy największym pracodawcą w Polsce i Narodowym Operatorem Pocztowym. Zatrudniamy na umowę o pracę prawie 80 000 Pracowników. Znajdujemy się w pierwszej 50 najlepszych pracodawców!
Poczta Polska S.A.
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Pracownik ds. Monitoringu Systemów Teleinformatycznych
Miejsce pracy: Warszawa
BKZB/01/2020

 

U nas zyskasz:

 • stabilne zatrudnienie oraz umowę o pracę,
 • pensję zawsze na czas i premię miesięczną,
 • trzynastą pensję i dodatek stażowy,
 • dofinansowanie do wypoczynku i wydarzeń kulturalnych,
 • atrakcyjne warunki zakupu prywatnej opieki medycznej i karty Multisport.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

 • masz min. średnie wykształcenie – preferowane wyższe z zakresu informatyki,
 • wiesz, co to jest model TCP/IP i protokoły sieciowe HTTP, SSH, SMTP, DNS,
 • znasz zagrożenia sieciowe i systemy oraz technologie bezpieczeństwa,
 • masz elementarną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa IT, tzn. systemów operacyjnych Windows, Unix, sieci, baz danych, stron WWW,
 • czytasz dokumentację techniczną w języku angielskim,
 • chcesz się rozwijać zawodowo w obszarze bezpieczeństwa IT,
 • możesz pracować na zmiany, w trybie 24/7,
 • umiesz analizować i rozwiązywać problemy,
 • jesteś komunikatywny i potrafisz współpracować z innymi,
 • radzisz sobie ze stresem.

Na Twój dzień pracy będzie się składać:

 • monitorowanie stanu cyberbezpieczeństwa Poczty Polskiej S.A.
 • wykrywanie, klasyfikowanie i kategoryzowanie w systemach monitoringu zdarzeń zagrażających lub stwarzających zagrożenie cyberbezpieczeństwa Spółki,
 • reagowanie na sklasyfikowane i skategoryzowane zdarzenia w systemach monitoringu i przekazywanie informacji właściwym administratorom i/lub podmiotom zewnętrznym,
 • wykrywanie zdarzeń niepożądanych i zależności pomiędzy zdarzeniami w systemach monitoringu,
 • wspieranie tworzenia procesów, procedur i instrukcji z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • sporządzanie w systemach monitoringu raportów ze zdarzeń i przekazywanie ich do właściwych komórek merytorycznych, administratorów i/lub podmiotów zewnętrznych.
Zachęcamy także do aplikowania osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
powyżej 50 lat lub po dłuższej przerwie w pracy.

Czekamy na Twoje CV!
Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko kilka minut.
Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pocztę Polską S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji.''
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
bottom
 
Jesteśmy największym pracodawcą w Polsce i Narodowym Operatorem Pocztowym. Zatrudniamy na umowę o pracę prawie 80 000 Pracowników. Znajdujemy się w pierwszej 50 najlepszych pracodawców!
Pracownik ds. Monitoringu Systemów TeleinformatycznychNumer ref.: BKZB/01/2020

 

U nas zyskasz:

 • stabilne zatrudnienie oraz umowę o pracę,
 • pensję zawsze na czas i premię miesięczną,
 • trzynastą pensję i dodatek stażowy,
 • dofinansowanie do wypoczynku i wydarzeń kulturalnych,
 • atrakcyjne warunki zakupu prywatnej opieki medycznej i karty Multisport.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

 • masz min. średnie wykształcenie – preferowane wyższe z zakresu informatyki,
 • wiesz, co to jest model TCP/IP i protokoły sieciowe HTTP, SSH, SMTP, DNS,
 • znasz zagrożenia sieciowe i systemy oraz technologie bezpieczeństwa,
 • masz elementarną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa IT, tzn. systemów operacyjnych Windows, Unix, sieci, baz danych, stron WWW,
 • czytasz dokumentację techniczną w języku angielskim,
 • chcesz się rozwijać zawodowo w obszarze bezpieczeństwa IT,
 • możesz pracować na zmiany, w trybie 24/7,
 • umiesz analizować i rozwiązywać problemy,
 • jesteś komunikatywny i potrafisz współpracować z innymi,
 • radzisz sobie ze stresem.

Na Twój dzień pracy będzie się składać:

 • monitorowanie stanu cyberbezpieczeństwa Poczty Polskiej S.A.
 • wykrywanie, klasyfikowanie i kategoryzowanie w systemach monitoringu zdarzeń zagrażających lub stwarzających zagrożenie cyberbezpieczeństwa Spółki,
 • reagowanie na sklasyfikowane i skategoryzowane zdarzenia w systemach monitoringu i przekazywanie informacji właściwym administratorom i/lub podmiotom zewnętrznym,
 • wykrywanie zdarzeń niepożądanych i zależności pomiędzy zdarzeniami w systemach monitoringu,
 • wspieranie tworzenia procesów, procedur i instrukcji z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • sporządzanie w systemach monitoringu raportów ze zdarzeń i przekazywanie ich do właściwych komórek merytorycznych, administratorów i/lub podmiotów zewnętrznych.
Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pocztę Polską S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji.''
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
Zachęcamy także do aplikowania osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
powyżej 50 lat lub po dłuższej przerwie w pracy.

Czekamy na Twoje CV!
Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko kilka minut.

Ogłoszenie archiwalne