mBank S.A.

Pracownik ds. obsługi procesów posprzedażowych

mBank S.A.O firmie

 • Traktorowa

  Łódź, łódzkie
 • Ogłoszenie wygasło 11 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Od nas dostaniesz:
  
Współpraca
z ekspertami
Świeża kawa
bez limitu
Przyjazna atmosfera
  
Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Mobilne narzędzia do rozwoju kompetencji Możliwość rozwoju w grupie mBanku
Pracownik ds. obsługi procesów posprzedażowych
miejsce pracy: Łódź, nr referencyjny: KZ/002/0120

Nasz zespół zajmuje się obsługą dyspozycji posprzedażowych w zakresie wszystkich produktów kredytowych oraz prowadzeniem monitoringu zabezpieczeń portfela hipotecznego.

 

Przygotowaliśmy dla Ciebie:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • pracę od poniedziałku do piątku
 • dostęp do wewnętrznego rynku pracy w grupie mBanku
 • pracę w naszej siedzibie przy ulicy Traktorowej
 • szeroki pakiet benefitów 

 

Chcielibyśmy powierzyć Ci:

 • obsługę dyspozycji posprzedażowych w zakresie wszystkich produktów kredytowych
 • monitoring zabezpieczeń portfela hipotecznego
 • współpracę z liniami biznesowymi i innymi pionami

 

Twój niezbędnik:

 • znajomość produktów bankowych
 • otwartość na nowe wyzwania i chęć ciągłej nauki
 • umiejętność współpracy
 • poczucie odpowiedzialności
 • umiejętność działania pod presją czasu
 • dodatkowym atutem będzie znajomość systemów bankowych

 

Brzmi ciekawie? Nie czekaj - aplikuj :)

Zobacz, jak się u nas pracuje!
Chcesz więcej?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi przyjemnością
z codziennych zadań!
Pracownik ds. obsługi procesów posprzedażowychNumer ref.: KZ/002/0120

Nasz zespół zajmuje się obsługą dyspozycji posprzedażowych w zakresie wszystkich produktów kredytowych oraz prowadzeniem monitoringu zabezpieczeń portfela hipotecznego.

 

Przygotowaliśmy dla Ciebie:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • pracę od poniedziałku do piątku
 • dostęp do wewnętrznego rynku pracy w grupie mBanku
 • pracę w naszej siedzibie przy ulicy Traktorowej
 • szeroki pakiet benefitów 

 

Chcielibyśmy powierzyć Ci:

 • obsługę dyspozycji posprzedażowych w zakresie wszystkich produktów kredytowych
 • monitoring zabezpieczeń portfela hipotecznego
 • współpracę z liniami biznesowymi i innymi pionami

 

Twój niezbędnik:

 • znajomość produktów bankowych
 • otwartość na nowe wyzwania i chęć ciągłej nauki
 • umiejętność współpracy
 • poczucie odpowiedzialności
 • umiejętność działania pod presją czasu
 • dodatkowym atutem będzie znajomość systemów bankowych

 

Brzmi ciekawie? Nie czekaj - aplikuj :)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy