Ta oferta pracy jest nieaktualna od 137 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik ds. zamówień publicznych

 • Wrocław, dolnośląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-06-27

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ogłasza nabór na stanowisko:
  Pracownik ds. zamówień publicznych
  Miejsce pracy: Wrocław

  Główne zadania i obowiązki:

  • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby jednostek uczelni zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami.
  • Prowadzenie rejestrów wszczętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  • Opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Udział w pracach komisji przetargowej.
  • Tworzenie pism i dokumentów związanych z danym postępowaniem, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami, jednostkami organizacyjnymi uczelni oraz instytucjami zewnętrznymi.
  • Przygotowywanie projektów umów oraz umów po zakończonych postępowaniach, następnie przekazywanie umów do podpisu przez przedstawicieli uczelni.
  • Dokumentowanie postępowań po przeprowadzonych postępowaniach o dzielenie zamówień publicznych.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe, mile widziane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne,
  • min. 4 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • mile widziane doświadczenie w pracy przy projektach finansowanych ze środków UE,
  • znajomość przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także innych przepisów prawa związanych z przeprowadzaniem postępowań,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce,
  • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
  • biegła obsługa programów z pakietu MS Office,
  • analityczne myślenie i dobra organizacja czasu pracy,
  • skrupulatność i umiejętność pracy pod presją czasu.

  Oferujemy

  Umowę
  o pracę
  13-stą
  pensję
  Dofinansowanie wypoczynku
  letniego
  Kartę
  Multisport
  Udział w programie rozwoju zawodowego
  w ramach spersonalizowanych kursów i szkoleń
  Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku do dnia 20.07.2018 
   
   
  Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Jednocześnie informujemy, iż administratorem danych pozyskanych podczas procesu rekrutacji, jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
  W rezultacie wprowadzenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w krajach Unii Europejskiej w dniu 25.05.2018, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną HR Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Klauzula dostępna jest tutaj.
   
  Prosimy o dopisanie w CV następujących  oświadczeń i jednocześnie informujemy, iż oferty bez w/w oświadczeń nie będą rozpatrywane.
   
  „Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną HR Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Powyższa zgoda obejmuje wszystkie dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie CV, liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających.”
   
  Opcjonalnie, prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli – w przypadku, jeżeli Pan/Pani jest zainteresowany/a udziałem w przyszłych rekrutacjach:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji wraz z wyrażoną w tym zakresie zgodą.”