Pracownik działu kadrowego ze znajomością języka włoskiego

 • Bielsko-Biała, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-11-15
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 2018-12-15)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  FCA Services Polska Sp. z o.o. jest spółką międzynarodowej grupy Fiat Chrysler Automobiles, świadczącą usługi finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe dla spółek należących do Grupy. Usługi finansowo-księgowe obejmują szereg działań składających się na procesy Purchase-To-Pay, Order-To-Cash, obsługę środków trwałych oraz księgowość główną i sprawozdawczość. W Polsce zatrudniamy ok. 1100 osób, z czego ok. 960 pracuje w Bielsku-Białej, pozostali zatrudnieni są w biurach głównie w Tychach, Sosnowcu i Płocku.

   

  W związku z realizacją nowego projektu, poszukujemy kandydatów znających język włoski oraz otwartych na zdobycie doświadczenia przy obsłudze zagranicznego klienta w ramach obszaru Human Resources:

  Pracownik działu kadrowego ze znajomością języka włoskiego
  Miejsce pracy: Bielsko-Biała
  Dział HRS EMEA BO zajmuje się szeroko rozumianym wspieraniem procesów administracji kadrowej i płac dla spółek włoskich z Grupy FCA. Praca działu obejmuje: obsługę procesów kadrowych rejestrowanych w SAP HR i innych lokalnych systemach kadrowych, analizę i rejestrację dokumentacji dla celów rozliczenia czasu pracy, analizę i rejestrację zleceń dotyczących korekt czasu pracy i listy płac
   

  Opis stanowiska:

  • Administracja kadrowa klientów włoskojęzycznych
  • Praca z systememi korporacyjnymi m.in. SAP
  • Kontrola poprawności danych / dokumentacji
  • Współpraca z Centralą w Turynie
  • Bieżący kontakt i wsparcie klienta
  • Praca zespołowa

  Od kandydata oczekujemy:

  • Dobrej znajomości języka włoskiego (min. B1)
  • Swobodnej pracy z narzędziami MS Office
  • Umiejętności pracy w zespole, pracy pod presją czasu
  • Sumienności i zaangażowania w wykonywaną pracę
  • Znajomość języka angielskiego, doświadczenie na podobnym stanowisku, znajomość systemu SAP będą dodatkowymi atutami

  Oferujemy:

  • Pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Szkolenia wdrożeniowe
  • Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku
  • Nowe wyzwania w dynamicznym zespole
  • Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet świadczeń dodatkowych
  Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie za pomocą przycisku "Aplikuj teraz".

  Pamiętaj, aby dopisać klauzulę o ochronie danych osobowych:

   

  1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych, przez FCA Services Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Węglowa 72, dla potrzeb niezbędnych   do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego.” 
  - w sytuacji, jeżeli chcą Państwo wziąć udział wyłącznie w bieżącym procesie rekrutacyjnym;

  albo:

  2) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych, przez FCA Services Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Węglowa 72, dla potrzeb niezbędnych  do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji.”
  - w sytuacji, jeżeli chcą Państwo wziąć udział również w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  przez FCA Services Polska Sp. z o.o. 


  Administratorem w odniesieniu do danych osobowych kandydatów do pracy, dalej jako „Dane Osobowe”, jest FCA Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Węglowej 72, 43-346 Bielsko-Biała (dalej jako „Administrator”).

  Cel przetwarzania danych

  Będziemy przetwarzać Pani/Pana Dane Osobowe na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji, w ramach której Pani/Pan aplikuje na określone stanowisko pracy. Jeżeli się Pani/Pan zgodzi, będziemy przetwarzać Dane Osobowe także w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Pani/Pana Dane Osobowe będą również przetwarzane przez nas w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Przetwarzamy Pani/Pana Dane Osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”, działając na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Udzielenie zgody na przetwarzanie danych w ramach bieżącej rekrutacji, czy też zgody na przetwarzanie danych zarówno w obecnym jaki i przyszłych procesach rekrutacyjnych jest dobrowolne. Może Pani/Pan wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody nie będzie miało wpływu na legalność naszych działań, które były prowadzone w oparciu o Pani/Pana zgodę jeszcze zanim została ona wycofana.

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Odbiorcy danych

  Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora i ich upoważnieni pracownicy, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług informatycznych, agencje rekrutacyjne, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

  Okres przechowywania danych

  Dane Osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. Jeżeli Pani/Pan zgodzi się na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, będziemy je przetwarzać do momentu wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od momentu otrzymania Pani/Pana aplikacjiJeżeli zostanie Pani/Pan zatrudniona/y, będziemy przetwarzać Dane Osobowe w ramach procesów zatrudnienia. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych pracowników zostanie przedstawiona na etapie zawierania umowy o pracę.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, Pani/Pana Dane Osobowe mogą być przez nas przechowywane w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.

   

  Zasady gromadzenia danych

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji.

  Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

  Jako podmiot danych może Pani/Pan skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

  a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

  b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Każdy podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

  c) prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Pani/Pana danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody,

  d) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

  e) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. prawa do otrzymania od Administratora swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Administratorowi przez Panią/Pana, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody i mających postać elektroniczną.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących Pani/Panu jako podmiotowi danych można kontaktować się z Administratorem na adres e-mail:

  [email protected] lub z Inspektorem Ochrony Danych adres e-mail: [email protected]. Korespondencję papierową prosimy natomiast kierować na adres: ul. Węglowa 72, 43-346 Bielsko-Biała. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.