Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Pracownik Działu Kontrolingu

TCUW

TCUW

Plac Świętej Katarzyny 9

Stare Miasto

Toruń

Twój zakres obowiązków

 • sporządzanie raportów i analiz finansowych,

 • przygotowywanie zestawień finansowych dla potrzeb kierowników jednostek obsługiwanych,

 • przygotowywanie danych niezbędnych do przeprowadzenia bieżącej analizy wykonania planów finansowych jednostek obsługiwanych,

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania wniosków o zmiany w budżecie miasta w zakresie jednostek obsługiwanych,

 • kontrola realizacji planów, dbałość o ich terminowość i wysoką jakość,

 • wsparcie w zakresie tworzenia planów i optymalizacji poziomu kosztów,

 • raportowanie wyników finansowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem,

 • wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika działu oraz dyrektora, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Nasze wymagania

Do naboru może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w art. 6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530) oraz posiadająca niżej wymienione kwalifikacje:

1. Wykształcenie:

niezbędne: wyższe

2. Staż pracy i doświadczenie zawodowe:

niezbędny: niewymagany

preferowany: minimum 2 letnie doświadczenie z zakresu księgowości, audytu, kontrolingu, finansów

3. Wiedza specjalistyczna:

niezbędna: znajomość programu Excel, umiejętność korzystania z pakietu MS Office,

dodatkowa: znajomość rachunkowości budżetowej, ustawy o rachunkowości

4. Niezbędne predyspozycje osobowościowe:

umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków, dokładność i wysokie zaangażowanie w powierzone zadania, skrupulatność i systematyczność, odpowiedzialność, terminowość w realizacji powierzonych zadań, dokładność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

To oferujemy

 • umowę o pracę,

 • możliwość rozwoju kompetencji w jednostce budżetowej,

 • świadczenia socjalne i dodatkowe (m.in. wczasy pod gruszą, zapomogi socjalne, pensja dodatkowa tzw „13-ka”, karta Multisport, ubezpieczenie grupowe i prywatna opieka medyczna).

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

Pełna treść ogłoszenia o naborze dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych:

https://tcuw.torun.pl/_cms/upload//7423592d66bc07ba326abeff78cecbbf.pdf

TCUW

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych (TCUW) jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Miasta Toruń, działającą od 01.02.2017 roku. TCUW prowadzi pełną rachunkowość jednostek obsługiwanych sprawy płacowe i kadrowe, odpowiedzialne jest za dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, PFRON i innymi instytucjami administracyjnymi dla jednostek obsługiwanych. Odpowiedzialne jest również za konsolidację podatku VAT dla całej Gminy Miasta Toruń.

Przewiń do profilu firmy