Ta oferta pracy jest nieaktualna od 170 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik Działu Księgowości

 • Białystok, podlaskie
 • Specjalista
 • 04.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Międzynarodowa firma działająca od 20 lat , o ugruntowanej pozycji na rynku w związku z dynamicznym rozwojem  poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Pracownik Działu Księgowości

  Główne obowiązki:

  • Kontrola dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym
  • Dekretowanie dokumentów kosztowych i magazynowych
  • Dekretowanie wyciągów bankowych
  • Analiza i rozliczanie rozrachunków z kontrahentami

  Od kandydatów oczekujemy :

  • Doświadczenie na podobnym stanowisku
  • Wykształcenie kierunkowe
  • Znajomość przepisów prawa i rachunkowości

  Oferujemy:

  • Pracę w międzynarodowej, prężnie rozwijającej się firmie
  • Zatrudnienie na umowę na zastępstwo
  • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
  • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
  • Przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole
   Możliwość ubezpieczenia grupowego
  • Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV poprzez przycisk aplikowania z dopiskiem KSIĘGOWOŚĆ  lub dostarczyć osobiście na adres ul. Octowa 1  w Białymstoku.

  Firma zastrzega sobie prawo na kontakt z wybranymi osobami.

  Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez (koniecznie wpisać nazwę firmy) moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez (koniecznie wpisać nazwę firmy) moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Octowa 1, 15-399 Białystok, kontakt mailowy pod adresem: [email protected] .
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

  a)      przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko referent ds. finansowych,
  w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy,

  b)     wprowadzenia danych osobowych do bazy Administratora i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. firmie rekrutacyjnej, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
  2. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 a) powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody, a dane osobowe wskazane w pkt 2 b) powyżej będą przetwarzane okres trwania rekrutacji oraz usuwane niezwłocznie po jej zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji albo do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  4. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w zakresie pkt 2 b) w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: [email protected] co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska
  6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) powyżej w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwi należyte przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy oraz danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy.
  8. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane od Pracuj.pl
  9. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Aplikując wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora – „MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Octowa 1, 15-399 Białystok, na stanowisko referent ds. finansowych

  Aplikując wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze w trakcie procesu rekrutacji w celu wprowadzenia tych danych do bazy Administratora - MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Octowa 1, 15-399 Białystok i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

   

  Data i podpis …………………………………………………………..…….

  Aplikując wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora – „MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Octowa 1, 15-399 Białystok, na stanowisko referent ds. zaopatrzenia / kupiec

  Aplikując wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze w trakcie procesu rekrutacji w celu wprowadzenia tych danych do bazy Administratora - MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Octowa 1, 15-399 Białystok i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

   

  Data i podpis …………………………………………………………..…….

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.