Oferta pracy

Pracownik działu Księgowości

Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o.O firmie

Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o.

Montażowa 7

Bielsko-Biała

Trelleborg jest światowym liderem w dziedzinie inżynieryjnych rozwiązań polimerowych dla niemal każdej branży na świecie. Jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, ponieważ nasze talenty doprowadziły nas tutaj. Czyniąc innowacyjność i rozwój aplikacji możliwymi, przy wykorzystaniu inżynierii polimerowej, Trelleborg ściśle współpracuje z wiodącymi markami w branży, aby przyspieszyć ich rozwój oraz napędzać ich biznes, jednocześnie kształtując przemysł i postęp, który przyniesie korzyści społeczności w nadchodzących, ekscytujących latach.
 
Obecnie do naszego zakładu w Bielsku-Białej poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Pracownik działu Księgowości

Główny zakres zadań i odpowiedzialności osoby, która będzie zatrudniona na tym stanowisku:

 • Kontrola, dekretacja oraz księgowanie dokumentów księgowych
 • Wystawianie oraz kontrola faktur sprzedaży
 • Uzgadnianie oraz analiza sald kontrahentów
 • Kontrola i uzgadnianie sald kont księgowych
 • Archiwizacja dokumentów księgowych
 • Udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz przygotowaniu danych niezbędnych do badania sprawozdania finansowego przez audytorów zewnętrznych
 • Pomoc przy sporządzaniu raportów i analiz (finansowych, produkcyjnych)

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie (preferowane wykształcenie ekonomiczne)
 • Doświadczenie w pracy w księgowości
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Znajomość podstawowych zasad z zakresu rachunkowości i ekonomii
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel)

Oczekiwane cechy kandydata:

 • Rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań i obowiązków
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów i odpowiedzialnego podejmowania decyzji,
 • Samodzielność i aktywność w podejmowaniu zadań zmierzających do osiągania wyznaczonych celów
 • Systematyczność i uporządkowanie

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pakiet socjalny z ZFŚS:
  • dofinansowanie do wypoczynku pracowników
  • świąteczne karty podarunkowe dla pracowników
 • Pracę w przyjaznej atmosferze
 • Zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku
 • Możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach
 • Możliwości rozwoju zawodowego
Termin składania aplikacji
30 września 2020
 

Proszę dołączyć następujące oświadczenie do dokumentów aplikacyjnych,
tylko CV z poniższymi informacjami może wziąć udział w procesie rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Pracownik działu Księgowości

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

Oświadczam również, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA PROCESU REKRUTACJI
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trelleborg Sealing Solutions Polska Spółka z o.o. z siedzibą w  00 -105 Warszawa, ul. Twarda 18.
Dane kontaktowe: 
[email protected];  tel. 0048 32 2147934
Pani/Pana dane osobowe wynikające z CV oraz listu motywacyjnego przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy  Kodeks Pracy oraz aktów  wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
● przepisy prawa 
● Pani/Pana zgoda 
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
Dane udostępnione przez Panią/ Pana mogą być przekazywane innym Spółkom w ramach Grupy Trelleborg oraz instytucjom i organom upoważnionym z mocy prawa. 
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu aplikacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy