Pracownik Działu Księgowości

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 07.08.2019
 • Ważna jeszcze 16 dni (do 06.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych jest spółką prawa handlowego, której właścicielem w 100% jest Miasto Poznań. 
  Przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego. ZKZL sp. z o.o. pełni także samodzielną rolę zarządcy nieruchomości zasobu komunalnego Miasta Poznania.

  Pracownik Działu Księgowości
  Location: Poznań

  Zakres podstawowych czynności:

  • Kompleksowa obsługa księgowa dworca, w tym: wystawianie not i faktur, przygotowywanie raportów (zadaniowych, fiskalnych, finansowych), sprawozdawczość,
  • Nadzór nad procesami sprzedaży i rozliczeń,
  • Rozliczanie kasjerów i przewoźników, w tym: przygotowywanie zestawień sprzedaży
   i dopłat do biletów z ulgami /ustawową i handlową/ oraz przygotowywanie przelewów,
  • Prowadzenie ewidencji zwrotów z sprzedanych biletów,
  • Windykacja należności,
  • Nadzór nad przepływem środków pieniężnych i ich ewidencja,
  • Bieżąca współpraca innymi działami merytorycznymi i technicznymi oraz Punktami Obsługi Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zadań,
  • Współpraca z kierownikiem dworca w zakresie koordynowania i organizacji pracy
   na dworcu,
  • Zaangażowanie w prace zespołów projektowych realizowanych przez Spółkę.

  Wymagania obowiązkowe:

  • Wykształcenie średnie lub wyższe na kierunku: rachunkowość, finanse, ekonomia,
  • Doświadczenie w pracy w księgowości minimum 1 rok,
  • Dobra znajomość obsługi komputera m.in. pakietu MS Office (w tym Excel),
  • Dokładność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, sumienność.

  Wymagania dodatkowe:

  • Znajomość systemu GRANIT,
  • Znajomość systemów funkcjonujących na dworcu: Dworzec SQL, Kasy Konduktorskiej
   i Przewozów Pasażerskich.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  • Pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku.
  • Udział w ciekawych projektach.
  • Dofinansowanie do wypoczynku oraz do aktywności kulturalnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  Jesteśmy firmą otwarta na różnorodność i zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 
   
  Prosimy o dopisanie klauzuli: 

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  Administratorem danych jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań 60-770, Matejki 57. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.