Polskie Koleje Linowe S.A.

Pracownik Działu Obsługi Klienta

Polskie Koleje Linowe S.A.O firmie

Polskie Koleje Linowe S.A.

Bachledy 7d

Zakopane

2 000 000 zadowolonych klientów,
7 nowoczesnych ośrodków,
80 lat tradycji,
ponad 40 całorocznych atrakcji
 
Polskie Koleje Linowe S.A. są liderem wśród operatorów kolei linowych w Polsce.
Spółki Grupy Kapitałowej PKL świadczą usługi turystyczno-rekreacyjne oraz
hotelarsko – gastronomiczne.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Pracownik Działu Obsługi Klienta

Miejsce pracy: Zakopane

Twoja praca będzie polegać na:

 • Kompleksowej obsłudze klientów
 • Udzielaniu informacji dotyczących usług PKL S.A.
 • Rozwiązywaniu sytuacji nietypowych
 • Dbaniu o najwyższy poziom satysfakcji klientów
 • Prowadzeniu sprzedaży, dbaniu o poprawności dokumentów sprzedażowych
 • Przygotowywaniu raportów i rozliczeń

 

Oczekujemy:

 • Pozytywnego nastawienia do pracy i klientów
 • Wysokiego poziomu komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Świetnej obsługi komputera
 • Dyspozycyjności także w weekendy
 • Zainteresowania górami
 • Znajomości języka angielskiego

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość zdobywania doświadczenia w rozwijającej się firmie
 • Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole
 • Dobre wynagrodzenie i pakiet socjalny
 • Szereg zniżek dla pracowników
 • Elastyczny grafik

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj z dopiskiem PKL BOK.

Prosimy o dopisanie następującego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Koleje Linowe S.A. dobrowolnie udostępnionych moich danych osobowych, zawartych w przekazanych dokumentach, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.
 

                                                                                                                                  /podpis osoby składającej oświadczenie/

 

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji są Polskie Koleje Linowe S. A.
 2. Współadmnistratorami przetwarzanych danych są spółki z Grupy PKL tj. Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k. oraz Tangara IP.
 3. Siedziba administratora znajduje się w Zakopanem przy ul. Krupówki 48.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:
  - emailowo: [email protected],
  - pisemnie na adres siedziby.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia przez Pana/Panią zatrudnienia tj. w realizacji procedury rozpatrzenia aplikacji o pracę. 
 6. Dane osobowe będą udostępniane:
  a. usługodawcy hostingowemu poczty [email protected], w celu realizacji procesu rekrutacji – elektronicznie,
  b. partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL S.A. w zakresie niezbędnym do realizacji celu. 
  c. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
 8. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy:
  a. Bezpośrednio w momencie przesłania aplikacji bezpośrednio do Grupy PKL,
 9. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą oraz uzasadniony cel administratora, stanowiący chęć zatrudnienia kandydata.
 10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, 
  2) ograniczenia przetwarzania,
  3) przenoszenia danych,
  4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane.
2 000 000 zadowolonych klientów,
7 nowoczesnych ośrodków,
80 lat tradycji,
ponad 40 całorocznych atrakcji
 
Polskie Koleje Linowe S.A. są liderem wśród operatorów kolei linowych w Polsce.
Spółki Grupy Kapitałowej PKL świadczą usługi turystyczno-rekreacyjne oraz
hotelarsko – gastronomiczne.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Pracownik Działu Obsługi Klienta

Twoja praca będzie polegać na:

 • Kompleksowej obsłudze klientów
 • Udzielaniu informacji dotyczących usług PKL S.A.
 • Rozwiązywaniu sytuacji nietypowych
 • Dbaniu o najwyższy poziom satysfakcji klientów
 • Prowadzeniu sprzedaży, dbaniu o poprawności dokumentów sprzedażowych
 • Przygotowywaniu raportów i rozliczeń

 

Oczekujemy:

 • Pozytywnego nastawienia do pracy i klientów
 • Wysokiego poziomu komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Świetnej obsługi komputera
 • Dyspozycyjności także w weekendy
 • Zainteresowania górami
 • Znajomości języka angielskiego

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość zdobywania doświadczenia w rozwijającej się firmie
 • Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole
 • Dobre wynagrodzenie i pakiet socjalny
 • Szereg zniżek dla pracowników
 • Elastyczny grafik

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj z dopiskiem PKL BOK.

Prosimy o dopisanie następującego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Koleje Linowe S.A. dobrowolnie udostępnionych moich danych osobowych, zawartych w przekazanych dokumentach, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.
 

                                                                                                                                  /podpis osoby składającej oświadczenie/

 

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji są Polskie Koleje Linowe S. A.
 2. Współadmnistratorami przetwarzanych danych są spółki z Grupy PKL tj. Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k. oraz Tangara IP.
 3. Siedziba administratora znajduje się w Zakopanem przy ul. Krupówki 48.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:
  - emailowo: [email protected],
  - pisemnie na adres siedziby.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia przez Pana/Panią zatrudnienia tj. w realizacji procedury rozpatrzenia aplikacji o pracę. 
 6. Dane osobowe będą udostępniane:
  a. usługodawcy hostingowemu poczty [email protected], w celu realizacji procesu rekrutacji – elektronicznie,
  b. partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL S.A. w zakresie niezbędnym do realizacji celu. 
  c. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
 8. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy:
  a. Bezpośrednio w momencie przesłania aplikacji bezpośrednio do Grupy PKL,
 9. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą oraz uzasadniony cel administratora, stanowiący chęć zatrudnienia kandydata.
 10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, 
  2) ograniczenia przetwarzania,
  3) przenoszenia danych,
  4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane.

Ogłoszenie archiwalne