Oferta pracy

Pracownik Działu Rozliczeń i Windykacji

Leasing Polski Sp. z o.o.

Leasing Polski Sp. z o.o.

Budowlanych 72

Matarnia

Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej

 • Wprowadzanie informacji do dokumentów i systemu

 • Prowadzenie spraw i korespondencji Klientów

 • Sporządzanie i archiwizacja aneksów

 • Wyjaśnianie przyczyn opóźnień w zakresie płatności

 • Kontakt telefoniczny z Klientem

Nasze wymagania

 • Podstawowa wiedza z zakresu obsługi programów MS Office

 • Motywacja, zaangażowanie w wykonywaną pracę i odporność na czynniki stresowe

 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

 • Predyspozycje do współpracy z ludźmi o różnym typie osobowości

 • Odpowiedzialność, dokładność, rzetelność

 • Samodzielność i kreatywność

 • Umiejętność aktywnego słuchania i przekazywania informacji

To oferujemy

 • umowę o pracę

 • po okresie próbnym wynagrodzenie 3850 brutto

 • możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia oraz awansu zgodnie ze strukturą działu

 • pracę w przyjaznej, twórczej atmosferze

 • korzystanie ze świadczeń w ramach ZFŚS, w tym z dofinansowania wyjść w ramach działalności kulturowo-oświatowej

 • możliwość korzystania z pakietu świadczeń dodatkowych (opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, program rekreacyjno-sportowy)

 • możliwość uczestniczenia w organizowanych w firmie szkoleniach językowych i szkoleniach

 • udział w projektach Wolontariatu Pracowniczego

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • możliwość pracy zdalnej

 • firmowa biblioteka

 • kawa / herbata

 • dofinansowanie wypoczynku

 • inicjatywy dobroczynne

Osoba zajmująca stanowisko odpowiedzialna będzie za prawidłowe i rzetelne przeprowadzanie czynności windykacyjno – rozliczeniowych.

Klikając przycisk „Aplikuj”, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leasing Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 72.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i ewentualnie przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Leasing Polski Sp. z o.o.

Leasing Polski Sp. z o.o., firma o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie leasingu środków transportu.

Przewiń do profilu firmy