"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnych (i przyszłych)* procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być wycofana poprzez przesłanie takiego wniosku na adres Szpitala.”

*- proszę zaznaczyć jeśli zgoda na przyszłe procesy rekrutacji

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Pracownik Działu Statystyki Medycznej i Kontraktowania

SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH sp. z o.o.O firmie

 • 1 Maja 9
  Siemianowice Śląskie, śląskie
 • Ważna jeszcze 18 dni
  15 Marzec 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH sp. z o.o.

1 Maja 9

Siemianowice Śląskie

SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH sp. z o.o.

www.zozsiemianowice.pl

Pracownik Działu Statystyki Medycznej i Kontraktowania

Miejsce pracy: Siemianowice Śląskie

Do głównych obowiązków na w/w stanowisku będzie należało:

 • organizacja i koordynacja działań wynikających z całokształtu zadań Działu Statystyki Medycznej i Kontraktowania,
 • nadzór nad konkursami ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • koordynacja i realizacja obowiązków wynikających z postanowień zawartych w umowach z NFZ, renegocjowanie warunków umów,
 • przygotowywanie i dystrybucja materiałów ofertowych do konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych – kontraktowanie z NFZ,
 • współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia (wnioski, umowy itp.),
 • czynności związane ze składaniem ofert na postępowania konkursowe prowadzone przez NFZ,
 • monitorowanie realizacji umów na świadczenia zdrowotne,
 • monitorowanie ewidencji udzielanych  świadczeń medycznych,
 • prowadzenie sprawozdawczości, rejestrów, przygotowywanie ofert,
 • obsługa Portalu Świadczeniodawcy w zakresie danych o zatrudnionym personelu medycznym, grupach zawodowych i specjalnościach personelu medycznego oraz danych o pracy personelu w komórkach organizacyjnych,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych oraz statystycznych zgodnie z ustawą o statystyce publicznej,
 • rozliczanie pacjentów zgodnie z wymogami zawartymi w umowach, prowadzenie korespondencji,
 • współpraca z innymi komórkami Szpitala.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy w służbie zdrowia, w tym min. 2 -letnie doświadczenie w pracy w Dziale Statystyki Medycznej,
 • doświadczenie w kontraktowaniu umów z NFZ,
 • wykształcenie wyższe
 • biegła znajomość pakietu Ms Office,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność, bardzo dobra organizacja pracy,

Dodatkowymi atutami będą:

 • praca z programem InfoMedica
 • obsługa Portalu Świadczeniodawcy

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę

Wymagane dokumenty:

 • CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnych (i przyszłych)* procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Przyjmuje do wiadomości, że zgoda może być wycofana poprzez przesłanie takiego wniosku na adres Szpitala.

*proszę zaznaczyć jeśli zgoda na przyszłe procesy rekrutacji.

Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami oraz do zakończenia procesu rekrutacji w dowolnym momencie.


Pracownik Działu Statystyki Medycznej i Kontraktowania

Do głównych obowiązków na w/w stanowisku będzie należało:

 • organizacja i koordynacja działań wynikających z całokształtu zadań Działu Statystyki Medycznej i Kontraktowania,
 • nadzór nad konkursami ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • koordynacja i realizacja obowiązków wynikających z postanowień zawartych w umowach z NFZ, renegocjowanie warunków umów,
 • przygotowywanie i dystrybucja materiałów ofertowych do konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych – kontraktowanie z NFZ,
 • współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia (wnioski, umowy itp.),
 • czynności związane ze składaniem ofert na postępowania konkursowe prowadzone przez NFZ,
 • monitorowanie realizacji umów na świadczenia zdrowotne,
 • monitorowanie ewidencji udzielanych  świadczeń medycznych,
 • prowadzenie sprawozdawczości, rejestrów, przygotowywanie ofert,
 • obsługa Portalu Świadczeniodawcy w zakresie danych o zatrudnionym personelu medycznym, grupach zawodowych i specjalnościach personelu medycznego oraz danych o pracy personelu w komórkach organizacyjnych,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych oraz statystycznych zgodnie z ustawą o statystyce publicznej,
 • rozliczanie pacjentów zgodnie z wymogami zawartymi w umowach, prowadzenie korespondencji,
 • współpraca z innymi komórkami Szpitala.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy w służbie zdrowia, w tym min. 2 -letnie doświadczenie w pracy w Dziale Statystyki Medycznej,
 • doświadczenie w kontraktowaniu umów z NFZ,
 • wykształcenie wyższe
 • biegła znajomość pakietu Ms Office,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność, bardzo dobra organizacja pracy,

Dodatkowymi atutami będą:

 • praca z programem InfoMedica
 • obsługa Portalu Świadczeniodawcy

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę

Wymagane dokumenty:

 • CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnych (i przyszłych)* procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Przyjmuje do wiadomości, że zgoda może być wycofana poprzez przesłanie takiego wniosku na adres Szpitala.

*proszę zaznaczyć jeśli zgoda na przyszłe procesy rekrutacji.

Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami oraz do zakończenia procesu rekrutacji w dowolnym momencie.

Ogłoszenie archiwalne