Ta oferta pracy jest nieaktualna od 7 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik Grup Interwencyjnych

 • Gorzów Wielkopolski, lubuskie
 • Pracownik fizyczny
 • 16.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Pracownik Ochrony - Załogi Interwencyjne


  Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

  Zakres obowiązków:

  • Podejmowanie interwencji w momencie zgłoszenia zagrożenia
  • Podjazdy kontrolne pod obiekty chronione w celu sprawdzenia stanu prawidłowego zabezpieczenia

  Wymagania:

  • Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej
  • Legitymacja na broń
  • Mile widziane prawo jazdy kat. B

  Oferujemy:

  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Grafik dostosowany do potrzeb pracownika
  • 24 godzinny system pracy

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub kontakt telefoniczny pod numerem 604-551-144.

  W przypadku przesyłania CV na wyżej wymienione stanowisko prosimy o umieszczenie w CV  poniższej zgody.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Group Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Pracownik Ochrony, Załogi Interwencyjne
  W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Group Sp. z o.o. sp. k.  z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Solid Group Sp. z o. o. sp. k.
  Klauzula Informacyjna

  1) administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Solid Group Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17
  2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: Solid Group Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17,
  3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Solid Group Sp. z o. o. sp. k. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
  5) Państwa dane osobowe zawarte w CV będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty wpływu aplikacji.
  6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przenoszenia danych . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Solid Group Sp. z o. o. sp. k. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy. 
  9) dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
  10) dane osobowe nie podlegają profilowaniu, jak również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.