Ta oferta pracy jest nieaktualna od 173 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik Grup Interwencyjnych

 • Gryfino, zachodniopomorskie
 • Pracownik fizyczny
 • 27.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Miejsce pracy: Gryfino

  Pracownik Grup Interwencyjnych

  Opis stanowiska:

  • Podejmowanie interwencji w momencie zgłoszenia zagrożenia
  • Podjazdy kontrolne pod obiekty chronione w celu sprawdzenia stanu prawidłowego zabezpieczenia

  Wymagania:

  • Wpis na listę KPOF i legitymacja na broń
  • Mile widziane prawo jazdy kat.B

  Oferujemy:

  • Grafiki dostosowane do potrzeb pracownika
  • 24 godzinny system pracy
  • Atrakcyjne wynagrodzenie

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 604-551-144.

  aplikuj

  W przypadku przesyłania CV na wyżej wymienione stanowisko prosimy o umieszczenie w CV  poniższej zgody.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Group Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Pracownik Grup Interwencyjnych
  W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Group Sp. z o.o. sp. k.  z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Solid Group Sp. z o. o. sp. k.
  Klauzula Informacyjna

  1) administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Solid Group Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17
  2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: Solid Group Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17,
  3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Solid Group Sp. z o. o. sp. k. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
  5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
  6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przenoszenia danych . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Solid Group Sp. z o. o. sp. k. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy. 
  9) dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
  10) dane osobowe nie podlegają profilowaniu, jak również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  bottom