Pracownik Informacji

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 2019-06-18
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 2019-07-18)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  ECE jako największy w Europie operator centrów handlowych zmienia centra handlowe w fascynujące miejsca dostarczające niezapomnianych doświadczeń milionom odwiedzających. Dodatkowo realizujemy projekty z obszaru innych nieruchomości komercyjnych, takie jak: biura, centra logistyczne oraz hotele. Każdego dnia miliony ludzi korzysta z naszych innowacyjnych rozwiązań. Również jako pracodawca wciąż chcemy się doskonalić i rozwijać. Obecnie jest z nami ponad 3600 pracowników, którym zapewniamy przestrzeń do realizacji swoich pomysłów.
   
  Wesprzyj Zielone Arkady w Bydgoszczy jako:
  PRACOWNIK INFORMACJII
  Miejsce pracy: Bydgoszcz

  Zadania i zakres odpowiedzialności:

  • udzielanie informacji klientom Zielonych Arkad,
  • obsługa centrali telefonicznej,
  • wypożyczanie parasoli, ładowarek i innych akcesoriów klientom Zielonych Arkad,
  • sprzedaż bonów podarunkowych i sporządzanie raportów.

  Wymagane kompetencje:

  • dobra organizacja pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
  • znajomość Microsoft Office
  • bardzo dobre umiejętności interpersonalne,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • wysoka kultura osobista,
  • dyspozycyjność (praca zmianowa).

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • przyjazną atmosferę pracy,
  • świadczenia dodatkowe: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe.
  • aromatyczną kawę i owocowe poniedziałki.
  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą przycisku Aplikuj.

  Dołącz do zespołu ECE.

  Szukasz ciekawych wyzwań? Dołącz do nas. Jesteśmy odnoszącą sukcesy firmą rodzinną, której ambicją jest stworzenie inspirującego otoczenia zawodowego dla naszych pracowników. Elastyczność i odpowiedzialność indywidualna to cechy charakteryzujące środowisko pracy w ECE.
   
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
  Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) administrator danych przekazuje następujące informacje w związku z procesem rekrutacji:
   
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (00-032), przy ul. Przeskok 2 (dalej: „ECE”).
  2. Kontakt. Może Pani/Pan skontaktować się z ECE za pomocą poczty elektronicznej, kierując
   e-mail na adres: [email protected]
  3. IOD. W ECE został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej kierując e-mail na adres: [email protected]
  4. Cele i podstawy przetwarzania. ECE będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku są:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - wyrażona zgoda oraz
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes ECE, jakim jest przeprowadzenie rekrutacji.
  1. Okres przechowywania danych. ECE będzie przechowywać Pani/Pana dane w celach rekrutacyjnych do momentu zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia przesłania dokumentów rekrutacyjnych, a w zakresie udzielonych zgód do czasu ich odwołania.
  2. Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: agencje pośrednictwa pracy, podmioty współpracujące z ECE w zakresie dostarczania usług, bez których prowadzenie procesów rekrutacyjnych byłoby utrudnione: podmioty dostarczające infrastrukturę informatyczną, podmioty świadczące usługi audytorskie oraz kancelarie prawne.
  3. Sprzeciw wobec przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że ECE wykaże, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
  4. Prawa osób, których dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1. W celu realizacji Pani/Pana praw, może Pani/Pan skontaktować się z ECE lub Inspektorem Ochrony Danych na podane w pkt. 2 i 3 adresy do korespondencji.
  Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz ich podanie jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

  Zgoda kandydata

  Złożenie przez Pana/Panią aplikacji, zawierającej dane osobowe, które wykraczają poza katalog danych, jakich ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Pracodawca”) może od Pana/Pani żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, jest tożsame z wyrażeniem przez Pana/Panią dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie przez Pracodawcę w celu:

  przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Jednocześnie informujemy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może od Pana/Pani żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w sytuacji, kiedy Pana/ Pani aplikacja takie dane zawierała, będzie skutkowało wyłączeniem Pana/ Pani z procesu rekrutacji od dnia złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody.