Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) – dalej RODO 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Humanitas ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, [email protected], tel. 32 3631200, 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez e-mail [email protected], 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie zatrudnienia w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na jej podstawie Pana/Pani podanie o pracę będzie przechowywane i wykorzystane na potrzeby ewentualnego zatrudnienia w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania, 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Po upływie wymienionego okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do: • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą, • sprostowania danych osobowych, • żądania usunięcia danych, • żądania ograniczenia przetwarzania, • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy prawa. 9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia procedury rekrutacyjnej, zmierzającej do uzyskania zatrudnienia w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Pracownik Instytutu Psychologii

Wyższa Szkoła Humanitas

 • ważna jeszcze 16 dni
  do: 24 gru 2022
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna, praca hybrydowa
 • Dni pracy:dni robocze (poniedziałek - piątek), sobota, niedziela
 • Tryb wypłaty:miesięczna

Wyższa Szkoła Humanitas

Jana Kilińskiego 43

Sosnowiec

Twój zakres obowiązków

 • organizacja procesu dydaktycznego, opracowanie i ewidencja harmonogramu zajęć dydaktycznych, dokonywanie rezerwacji sal w budynkach WSH oraz obiektach wynajmowanych,

 • bieżący kontakt ze studentami i kandydatami na studia kierunku psychologia,

 • bieżący kontakt z nauczycielami akademickimi,

 • koordynacja działań związanych z obsadą zajęć dydaktycznych, realizacją procesu dydaktycznego,

 • korekta harmonogramów zajęć dydaktycznych w przypadku kolizji sal, zajęć lub na wniosek nauczyciela,

 • kompletowanie programów nauczania,

 • organizacja sesji egzaminacyjnej,

 • bieżąca współpraca z jednostkami Uczelni,

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe ( licencjat),

 • dobra znajomość MS Office,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,

 • umiejętność organizacji czasu w pracy,

 • terminowość i dokładność wykonywanych zadań,

 • zaangażowanie i otwartość na nowe wyzwania,

 • samodzielność,

 • umiejętność współpracy w zespole,

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w renomowanej Uczelni Wyższej z 25-letnią historią,

 • pracę w ambitnym zespole, pełnym pasji i energii,

 • profesjonalny onboarding i wsparcie na każdym etapie wdrożenia,

 • udział w wielu ciekawych i rozwijających projektach,

 • dobrą atmosferę, przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi, chętnie dzielącymi się wiedzą,

 • możliwość udziału w szkoleniach i korzystania z oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Humanitas.

Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • spotkania integracyjne

 • parking dla pracowników

O nas

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu od 25 lat kształci praktycznie, utrzymując pozycję lidera w ogólnopolskich rankingach edukacyjnych. Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia, studia podyplomowe, MBA, LLM i seminarium doktorskie. Uczelnia jest silnym ośrodkiem akademickim, zapewniającym transfer wiedzy do praktyki oraz kreowanie rozwoju regionalnego i lokalnego. Zespół Wyższej Szkoły Humanitas tworzy ponad 200 osób - pracowników naukowych oraz administracyjnych. Jako zaangażowani profesjonaliści cenimy otwartość na wiedzę i ludzi oraz wzajemną współpracę, dzięki temu Wyższa Szkoła Humanitas jest inspirującym miejscem pracy i nauki.

Dołącz do ludzi z pasją, którzy tworzą Wyższą Szkołę Humanitas!