Oferta pracy

Pracownik inżynieryjno-techniczny do Rejonu Dróg Wojewódzkich

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

 • Konin

  Konin, wielkopolskie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

Twój zakres obowiązków

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, obiektów mostowych i przepustów,

 • planowanie, kosztorysowanie i rozliczanie inwestycji drogowych prowadzonych przez RDW,

 • udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg,

 • prowadzenie podstawowych spraw BHP i współdziałanie w tym zakresie z głównym specjalistą BHP,

 • uczestnictwo w wizjach lokalnych i naradach dotyczących opracowania dokumentacji technicznej budowy, przebudowy, remontu infrastruktury drogowej oraz organizacji ruchu,

 • rozpatrywanie interwencji i wniosków wpływających od instytucji, osób fizycznych w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu technicznego i eksploatacji dróg.

Nasze wymagania

 • wykształcenie średnie budowlane, drogowe lub wyższe budowlane specjalność: budownictwo drogowe, konstrukcje inżynierskie,

 • dobra znajomość pakietu MS Office,

 • prawo jazdy kat. B,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego.

Mile widziane

 • umiejętność kosztorysowania,

 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,

 • szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego, dofinansowanie do nauki,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne trzynastka, w ciągu roku dodatkowe nagrody, jubileuszowe,

 • dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika, karty Multisport, ubezpieczenia grupowe,

 • godziny pracy od 7:00 do 15:00,

 • w okresie zimowym gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym,

 • praca w terenie w godzinach pracy, wyjazdy autem służbowym po terenie woj. wielkopolskiego,

 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

 • Benefity

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • preferencyjne pożyczki

 • dofinansowanie wypoczynku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji,

 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.530).

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje należy przesyłać w terminie do: 15 sierpnia 2022 r.

pod adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61- 623 Poznań

Aplikować na stronie

https://wzdw.pl/bip/oferty-pracy/

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Aplikacje, które wpłyną do WZDW w Poznaniu po terminie nie będą rozpatrywane.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Pracownik Inżynieryjno-Techniczny

Do Rejonu Dróg Wojewódzkich W Koninie

Miejsce pracy: Konin

Przewiń do profilu firmy