Ta oferta pracy jest nieaktualna od 149 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik Magazynowy

 • Gliwice, śląskie
 • Pracownik fizyczny
 • 2018-07-23

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Pracownik Magazynowy
  Miejsce pracy:

  Fresh Logistics Polska
  Sp. z o.o.
  Oddział:

  Gliwice
  Numer referencyjny:

  PM/GLI/07/2018

  W zależności od doświadczenia i umiejętności twoją rolą będzie:

  • załadunek i rozładunek towarów
  • transport towarów w magazynie
  • kompletacja towarów
  • bieżące prace porządkowe

  Jeżeli spełniasz następujące wymagania: 

  • posiadasz uprawnienia na wózki widłowe
  • doświadczenie w kierowaniu wózkami jezdniowymi
  • posiadasz aktualną książeczkę sanepidowską
  • chcesz się wykazać inicjatywą i zaangażowaniem w pracy
  • chcesz się rozwijać i zdobywać nowe kwalifikacje
  • gotowość do pracy zmianowej
  • mile widziane doświadczenie w rozładunkach i załadunkach produktów

  W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie będącej liderem rynku
  • wynagrodzenie wypłacane zawsze w terminie
  • bezpłatny kurs na operatora wózków widłowych
  • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych: bezpłatne posiłki, dofinansowanie do imprez kulturalno-sportowych (bilety do kina, karta Multisport), dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników i ich dzieci, karty świąteczne, wyprawki szkolne i przedszkolne dla dzieci

  Administrator danych: Spółka ogłaszająca rekrutację

   

  Cele przetwarzania:

  • ocena kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku
  • ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku
  • wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia

   

  Podstawy prawne przetwarzania:

  • Obowiązek prawny
  • Umowa o pracę
  • Twoja zgoda
  • Nasz uzasadniony interes

   

  Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu

   

  Prawa związane z przetwarzaniem danych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • inne prawa określone w informacji szczegółowej
  Prosimy o dołączenie klauzuli (najedź myszką, by wyświetlić):

  Informacje szczegółowe:

  1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Grupy Raben ogłaszająca rekrutację. Dokonujemy współadministrowania Twoimi danymi osobowymi wraz z polskimi Spółkami Grupy Raben, wymienionymi pod tym linkiem, zwanymi dalej Współadministratorami w celu prowadzenia rekrutacji.

   

  1. Wspólne uzgodnienia między Administratorami

  W ramach umowy o współadministrowanie, razem ze Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że Spółka ogłaszająca rekrutację jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw.

   

  1. Punkt kontaktowy

  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie internetowej: https://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/bezpieczenstwo-informacji/.

   

  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  -         ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;

  -         ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;

  -         wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  -         Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  -         Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  -         Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

   

  1. Okres przechowywania danych osobowych

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu odwołania zgody. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres.

   

  1. Odbiorcy danych

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

  -         naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

   

  1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

   

  1. Prawo wycofania zgody

  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, lub nasz [email protected]

   

  1. Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa pracy konieczne do realizacji rekrutacji.