Ta oferta pracy jest nieaktualna od 224 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik Magazynowy - Operator Wózka

 • Racibórz, śląskie
 • Pracownik fizyczny
 • 07.09.2018
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Pracownik Magazynowy - Operator Wózka
  Miejsce pracy: Racibórz

  Distribev Orbico Sp. z o.o. jest częścią Grupy Orbico i zajmuje się bezpośrednią dystrybucją i sprzedażą produktów do Klientów detalu tradycyjnego i gastronomii. Posiada szeroką ofertę ponad 1300 pozycji asortymentowych z kategorii alkohol i napoje bezalkoholowe producentów krajowych i zagranicznych m.in. Grupy Żywiec.

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (wczasy pod gruszą, deputat świąteczny, karta Fit Profit lub faktura na sport/kulturę, bony dla dzieci
   na Mikołaja);
  • Stałą pracę w nowoczesnym magazynie;
  • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju zawodowego w firmie o rozpoznawalnych markach.
  • Obsługa dostaw - przyjmowanie towaru
   i opakowań, wydawanie pustych opakowań,
  • Obsługa transportu realizującego dostawy,
  • Przekładanie towaru,
  • Codzienna obsługa wózka widłowego.
  • Uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu wózkiem widłowym;
  • Dyspozycyjność i gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym (06:00-14:00, 14:00-22:00; 22:00-06:00).

  Pracodawca nie wymaga CV
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO) pragniemy poinformować Cię, że:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Distribev Orbico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Utrata 4.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem pod numerem telefonu: 32 628 99 99, adresem e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected]
  4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji (w zależności od tego, na co wyraziłeś zgodę – jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji oraz/lub dodatkowo przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Distribev Orbico sp. z o.o. a także inne podmioty z Grupy Orbico w Polsce) oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń mogących się pojawić w związku z tym procesem. Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie danych, które nie wynikają z Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z obowiązujących przepisów prawa – Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadniony interes w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w zakresie konieczności przeprowadzenia badań wstępnych i uwzględnienia orzeczenia w tym zakresie, przed zawarciem umowy o pracę na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
  5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty z Grupy Orbico w Polsce, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług: hostingowych, informatycznych, rekrutacyjnych, publikacji ogłoszeń o pracę oraz systemów do zarządzania rekrutacjami – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
  6. Twoje dane przetwarzane będą przez czas:
   1. trwania procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu,
   2. 24 miesięcy, licząc od końca roku, w którym zostały przekazane dokumenty aplikacyjne, jednak tylko jeśli wyraziłeś dodatkową zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach przyszłych rekrutacji,
   3. do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji.
  7. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Ponadto przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  10. Podanie danych jest wymagane w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
  11. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
  12. Na podstawie Twoich danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie odbywać się profilowanie.