Ta oferta pracy jest nieaktualna od 8 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik magazynowy

 • Starachowice, świętokrzyskie
 • Pracownik fizyczny
 • 14.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   

  Firma CERRAD Sp. z o. o.

  Producent płytek klinkierowych i gresowych
  w związku z intensywnym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:

   

   

  Pracownik magazynowy
  Miejsce pracy: Starachowice

  Opis stanowiska:

  • Kompletowanie i wydawanie zleceń zgodnie z zamówieniem
  • Dbałość o jakość i ilość wydawanego towaru
  • Etykietowanie, konfekcjonowanie, pakowanie, przepakowywanie towaru
  • Zapewnianie prawidłowego obiegu dokumentacji magazynowej
  • Utrzymanie ładu i porządku w magazynie zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami BHP

  Oczekiwania:

  • Wykształcenie zawodowe, średnie
  • Uprawnienia UDT do kierowania wózkami jezdniowymi
  • Dyspozycyjność do pracy w sys. 3-zmianowym 
  • Pracowitość, dokładność, uczciwość
  • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

  Oferujemy:

  • Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
  • Dowóz do miejsca pracy z Radomia i okolic na koszt pracodawcy
  • Pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna, karta sportowa)

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Administrator

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cerrad Sp. z o.o., ul. Radomska 49 B, 27-200 Starachowice.

  Inspektor ochrony danych

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z danymi osobowymi drogą elektroniczną na adres: [email protected] .  Tomasz Paprocki

  Cel i podstawy przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Cerrad Sp. z o.o., będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnione osoby, odpowiedzialne za rekrutację oraz dostawca systemu rekrutacyjnego, eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Prostej 68, 00-838 Warszawa.

  Okres przechowywania danych

  Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do jego zakończenia. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji,  będą one wykorzystywane przez 24 miesiące lub do czasu cofnięcia zgody.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Ma Pani/Pan prawo do:

  1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

  5)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych )

  Informacja o profilowaniu

  W oparciu o podane dane osobowe Cerrad Sp. z o.o. nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

   

  1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

  2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

  3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

  4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

  5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.