Pracownik magazynu 1/2 etatu

Fiege Sp. z o.o. O firmie

 • Osła 1JB

  Osła (pow. bolesławiecki), dolnośląskie
 • Ważna jeszcze miesiąc
  15 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Część etatu
 • Pracownik fizyczny
Pracownik magazynu 1/2 etatu
Miejsce pracy: Osła (pow. bolesławiecki)

Grupa FIEGE, założona prawie 150 lat temu w Niemczech, jest jednym z największych dostawców usług logistycznych w Europie. W Polsce działamy od 20 lat, a z naszych innowacyjnych rozwiązań korzystają znane, europejskie i światowe marki z branży modowej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej
i AGD.

Jesteśmy laureatami rankingu Najbardziej Pożądany Pracodawca, a także należymy do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

 

 • stabilność zatrudnienia (1/2 etatu, umowa o pracę) bezpośrednio w firmie, która znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce (tytuł „Gazeli Biznesu 2016”) oraz uzyskała tytuł "Solidny Pracodawca Roku 2018,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki, gruntowne szkolenia,
 • otrzymujesz wynagrodzenie zasadnicze od 1550 zł brutto + 233 zł brutto przeciętnej premii miesięcznej,
 • gwarantujemy minimum 1 podwyżkę w roku!
 • Twoje wynagrodzenie wzrasta wraz ze stażem pracy,
 • masz możliwość rozwoju zawodowego na jasno określonych warunkach,
 • dbamy o Twoje zdrowie (bezpłatna prywatna opieka medyczna) oraz komfortowe i bezpieczne warunki pracy,
 • zapewniamy również bony pracownicze, paczki dla dzieci, dofinansowanie do karty Multisport,
 • poprzez zgłaszane pomysły i uwagi masz realny wpływ na to co się dzieje w naszej firmie, a te najlepsze nagradzamy,
 • zastaniesz u nas przyjazną atmosferę współpracy w rodzinnej firmie o międzynarodowych standardach.
 • kompletowanie, pakowanie i wysyłanie zamówień,
 • podstawowa obsługa urządzeń elektronicznych (skaner, komputer),
 • obsługa wózków widłowych unoszących do 30 cm,
 • utrzymywanie porządku na stanowisku pracy,
 • informowanie przełożonego o występujących nieprawidłowościach
  w procesach magazynowych,
 • proponowanie rozwiązań dla problemów pojawiających się w procesie logistycznym.

  Chcesz nas bliżej poznać? Odwiedzaj nasz  fanpage:

  https://www.facebook.com/GrupaFIEGEPolska/

 • skrupulatność i rzetelność w realizacji zadań,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, nastawienie na cel,
 • umiejętność efektywnej współpracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w magazynie (znajomość zasad funkcjonowania magazynu i systemów magazynowych)
 • dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym, (preferowane godziny: po 16:00 w ciągu tygodnia oraz w soboty)

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fiege Sp. z o. o. z siedzibą
  w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa;
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi związanej z zatrudnieniem, w tym m.in.: organizacją i rozliczaniem podróży służbowych, płacami, świadczeniami socjalnymi, prowadzeniem teczki akt osobowych, szkoleniami, itp., a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz akty wykonawcze do tej ustawy;
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Fiege, tj. Fiege E-Com Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege E-Com North Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, jak również do klientów Fiege Sp. z o.o., w związku
  z realizacją umów na rzecz tych klientów;
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 50 lat od momentu ustania zatrudnienia – okres ten wynika z art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Fiege Sp. z o. o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy jak i umowy o pracę, to też brak ich podania uniemożliwia nawiązanie i późniejszą obsługę spraw związanych z zatrudnieniem.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Grupa FIEGE, założona prawie 150 lat temu w Niemczech, jest jednym z największych dostawców usług logistycznych w Europie. W Polsce działamy od 20 lat, a z naszych innowacyjnych rozwiązań korzystają znane, europejskie i światowe marki z branży modowej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej
i AGD.

Jesteśmy laureatami rankingu Najbardziej Pożądany Pracodawca, a także należymy do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

 

Pracownik magazynu 1/2 etatu
 • kompletowanie, pakowanie i wysyłanie zamówień,
 • podstawowa obsługa urządzeń elektronicznych (skaner, komputer),
 • obsługa wózków widłowych unoszących do 30 cm,
 • utrzymywanie porządku na stanowisku pracy,
 • informowanie przełożonego o występujących nieprawidłowościach
  w procesach magazynowych,
 • proponowanie rozwiązań dla problemów pojawiających się w procesie logistycznym.

  Chcesz nas bliżej poznać? Odwiedzaj nasz  fanpage:

  https://www.facebook.com/GrupaFIEGEPolska/

 • skrupulatność i rzetelność w realizacji zadań,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, nastawienie na cel,
 • umiejętność efektywnej współpracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w magazynie (znajomość zasad funkcjonowania magazynu i systemów magazynowych)
 • dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym, (preferowane godziny: po 16:00 w ciągu tygodnia oraz w soboty)

 

 • stabilność zatrudnienia (1/2 etatu, umowa o pracę) bezpośrednio w firmie, która znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce (tytuł „Gazeli Biznesu 2016”) oraz uzyskała tytuł "Solidny Pracodawca Roku 2018,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki, gruntowne szkolenia,
 • otrzymujesz wynagrodzenie zasadnicze od 1550 zł brutto + 233 zł brutto przeciętnej premii miesięcznej,
 • gwarantujemy minimum 1 podwyżkę w roku!
 • Twoje wynagrodzenie wzrasta wraz ze stażem pracy,
 • masz możliwość rozwoju zawodowego na jasno określonych warunkach,
 • dbamy o Twoje zdrowie (bezpłatna prywatna opieka medyczna) oraz komfortowe i bezpieczne warunki pracy,
 • zapewniamy również bony pracownicze, paczki dla dzieci, dofinansowanie do karty Multisport,
 • poprzez zgłaszane pomysły i uwagi masz realny wpływ na to co się dzieje w naszej firmie, a te najlepsze nagradzamy,
 • zastaniesz u nas przyjazną atmosferę współpracy w rodzinnej firmie o międzynarodowych standardach.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fiege Sp. z o. o. z siedzibą
  w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa;
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi związanej z zatrudnieniem, w tym m.in.: organizacją i rozliczaniem podróży służbowych, płacami, świadczeniami socjalnymi, prowadzeniem teczki akt osobowych, szkoleniami, itp., a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz akty wykonawcze do tej ustawy;
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Fiege, tj. Fiege E-Com Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege E-Com North Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, jak również do klientów Fiege Sp. z o.o., w związku
  z realizacją umów na rzecz tych klientów;
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 50 lat od momentu ustania zatrudnienia – okres ten wynika z art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Fiege Sp. z o. o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy jak i umowy o pracę, to też brak ich podania uniemożliwia nawiązanie i późniejszą obsługę spraw związanych z zatrudnieniem.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Ogłoszenie archiwalne