Prosimy o przesłanie Państwa aplikacji wraz z następującą zgodą / zgodami:Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22(1) Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ALDI Sp. z o.o. dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ALDI Sp. z o.o. dla potrzeb rekrutacji prowadzonych w przyszłości.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych jest ALDI Sp. z o.o., z siedzibą w Chorzowie, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected] Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej: www.aldi.pl/informacje_o_ochronie_danych.html w zakładce „Co się dzieje z danymi osobowymi w ramach procesu rekrutacyjnego (RODO)?”.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALDI sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (adres: ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów)
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od zgłoszenia swojej kandydatury na pracownika. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane zostaną usunięte.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Ubieganie się o zatrudnienie u administratora przez Panią/Pana jest całkowicie dobrowolne. Stąd podanie powyższych danych osobowych jest również dobrowolne. Niepodanie jednak tych danych będzie skutkowało tym, że niemożliwe będzie przeprowadzenie w stosunku do Pani/Pana postępowania rekrutacyjnego i ewentualne zatrudnienie.
 8. Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie infrastruktury i systemów IT, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Administrator zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską*.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
ALDI Sp. z o.o.

Pracownik Magazynu - Komisjoner

ALDI Sp. z o.o.O firmie

ALDI Sp. z o.o.

Niedźwiedziniec 10

Chorzów

Pracownik Magazynu - Komisjoner 
Miejsce pracy: Chorzów
W związku z dynamicznym rozwojem Magazynu Centralnego poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko: Pracownika Magazynu- Komisjonera.

Twoje zadania

 • Kompletowanie towarów zgodnie z zamówieniami.

 • Pakowanie oraz przygotowywanie towaru do wysyłki.

 • Oznaczanie i zabezpieczenie palet według zasad panujących w firmie.

 • Udział w inwentaryzacjach i inne prace magazynowe.

Nasze oczekiwania

 • Mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie lub na produkcji.
 • Uczciwości i zaangażowanie w realizację zadań
 • Gotowość do rozpoczynania pracy w godzinach nocnych (praca jednozmianowa).
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

Oferujemy

 • Umowa o pracę w stabilnej firmie z ponad 100-letnią tradycją
 • Bony żywnościowe o wartości do 2160 zł rocznie
 • Prywatna opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Pakiet sportowy
 • Szkolenie z obsługi wózków widłowych, zakończone egzaminem UDT
 • Ubezpieczenie na życie

Etapy rekrutacji

 • Rozmowa rekrutacyjna etap I
 • Decyzja o zatrudnieniu

O firmie

ALDI jest jedną z wiodących firm w handlu detalicznym w Europie i na świecie reprezentowaną w Polsce przez grupę ALDI Nord. W całym kraju posiadamy już ponad 139 sklepów.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji klikając
w przycisk poniżej. 

O firmie

ALDI jest jedną z wiodących firm w handlu detalicznym w Europie i na świecie reprezentowaną w Polsce przez grupę ALDI Nord. W całym kraju posiadamy już ponad 139 sklepów.
Pracownik Magazynu - Komisjoner 
W związku z dynamicznym rozwojem Magazynu Centralnego poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko: Pracownika Magazynu- Komisjonera.

Twoje zadania

 • Kompletowanie towarów zgodnie z zamówieniami.

 • Pakowanie oraz przygotowywanie towaru do wysyłki.

 • Oznaczanie i zabezpieczenie palet według zasad panujących w firmie.

 • Udział w inwentaryzacjach i inne prace magazynowe.

Nasze oczekiwania

 • Mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie lub na produkcji.
 • Uczciwości i zaangażowanie w realizację zadań
 • Gotowość do rozpoczynania pracy w godzinach nocnych (praca jednozmianowa).
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

Oferujemy

 • Umowa o pracę w stabilnej firmie z ponad 100-letnią tradycją
 • Bony żywnościowe o wartości do 2160 zł rocznie
 • Prywatna opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Pakiet sportowy
 • Szkolenie z obsługi wózków widłowych, zakończone egzaminem UDT
 • Ubezpieczenie na życie
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji klikając
w przycisk poniżej. 

Etapy rekrutacji

 • Rozmowa rekrutacyjna etap I
 • Decyzja o zatrudnieniu

Ogłoszenie archiwalne