Pracownik magazynu

 • Mysłowice, śląskie
 • Pracownik fizyczny
 • 28.05.2019
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 27.06.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  EMKA Polska Sp. z o.o.

  Pracownik magazynu

  Miejsce pracy: Mysłowice

  1 etat: 40h/tydzień, pn-pt, 8-16

  Opis stanowiska:

  • Praca w siedzibie firmy w Będzinie, następnie relokacja do nowej siedziby firmy w Mysłowicach w trzecim kwartale 2019r.
  • Przygotowanie towaru do sprzedaży
  • Kontrola jakości i ilości towaru w czasie przyjęć i wydań towaru
  • Pakowanie zamówień
  • Przyjmowanie dostaw
  • Obsługa komputera
  • Obsługa programów do realizacji zamówienia
  • Montaż zamków
  • Prace porządkowe na magazynie
  • Udział w rocznej inwentaryzacji

  Twoje kwalifikacje:

  • sumienność, uczciwość
  • dokładność
  • komunikatywność
  • umiejętność organizacji czasu pracy
  • umiejętność pracy w zespole
  • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

  Oferujemy:

  • ciekawą pracę w renomowanej międzynarodowej firmie
  • przyjazne i spokojne środowisko pracy
  • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
  • możliwość nadgodzin
  • możliwość zdobywania doświadczenia

  Jeżeli uważasz, że spełniasz nasze wymagania to może powinniśmy się poznać. Prześlij do nas swoje dokumenty aplikacyjne. Podaj nam najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia pracy oraz swoje oczekiwania finansowe.


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2/art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO oraz z przepisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EMKA POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Siemonska 11, 42-503 Będzin.
  2. W EMKA POLSKA powołany został Inspektor Ochrony Danych, ul. Siemonska 11, 42-503 Będzin., adres e-mail: [email protected]  Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej EMKA POLSKA w zakładce „Kontakt”.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody oraz art. 221 §1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy określający zakres informacji, których może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. EMKA POLSKA SP. Z O.O . nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji na wolne miejsce pracy i do 30 dni po jej zakończeniu.
  7. W związku z przetwarzaniem przez EMKA POLSKA SP. Z O.O. danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
   • prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221 §1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy  (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 917) spowoduje, że złożona oferta pracy nie zostanie uwzględniona w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.
  9. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddane profilowaniu.