Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do firmy Archer Daniels Midland (w dalszej treści określanej jako ADM) zgadzasz się na przetwarzanie przez ADM Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Archer Daniels Midland danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Proszę o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w Archer Daniels Midland.

Ochrona danych osobowych kandydatów

 1. Zakres

W firmie Archer Daniels Midland (w dalszej treści określanej jako ADM lub poprzez stosowanie czasowników w 1 osobie liczby mnogiej oraz wszelkich form zaimków „my” i „nasz”) bardzo poważnie podchodzimy do kwestii poufności, integralności i dokładności Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera ważne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w odniesieniu do procesu rekrutacyjnego na stanowiska pracy w ramach Grupy ADM.

 1. Cel

Celem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest ocena Państwa kandydatury na stanowisko pracy, które oferujemy.

 1. Podstawa prawna

Podstawą prawną umożliwiającą nam przetwarzanie Państwa danych osobowych – w celu oceny Państwa kandydatury – jest Art. 6(1)(b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które przewiduje, że Państwa dane osobowe muszą być przetwarzane w przypadku zawarcia jakiegokolwiek przyszłego stosunku pracy. W przypadku obowiązywania krajowych przepisów w tym zakresie, ADM poinformuje Państwa o tym fakcie oddzielnie.

ADM nie potrzebuje i nie wymaga przesyłania oraz udostępniania przez Państwa danych osobowych stanowiących specjalną kategorię danych osobowych zgodnie z RODO (włączając w to informacje dotyczące np. religii lub zdrowia, Jeśli mimo wszystko zdecydujecie się Państwo na przesłanie do ADM takich danych osobowych, podstawą prawną do ich przetwarzania jest Art. 9(2)(b) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu oceny Państwa kandydatury i aplikacji na stanowisko pracy. Nie macie Państwo obowiązku przekazywania ADM swoich danych osobowych, ale ich nieprzekazanie oznacza, że nie będziecie Państwo mogli zawrzeć stosunku pracy z naszą firmą.

 1. Kategorie danych osobowych


ADM gromadzi wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji przedstawionych powyżej celów, czyli dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, CV oraz wszelkie inne informacje, które dostarczone zostały przez Państwa dobrowolnie w procesie rekrutacji

 1. Przechowywanie danych osobowych

ADM przechowuje Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów. W przypadku niepowodzenia w procesie rekrutacji, Państwa dane osobowe zostaną przez nas usunięte, chyba że ich przechowywanie jest wymagane na podstawie przepisów krajowych. Możliwe, że w przyszłości pojawią się w Grupie ADM dostępne stanowiska, które będą odpowiadać Państwa umiejętnościom i zainteresowaniom. W takim przypadku poprosimy Państwa o udzielenie zgody na przechowywanie Państwa danych osobowych w celu rekrutacji na stanowiska pracy w przyszłości.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Zasadniczo ADM nie przekazuje Państwa danych osobowych stronom trzecim.

ADM przekazuje Państwa dane osobowe stronom trzecim tylko, jeśli jest to niezbędne. W przypadku Państwa aplikacji wyłącznie podmioty Grupy ADM będą odbiorcami Państwa danych osobowych, w szczególności jeśli podmioty ADM świadczą usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (HR) na rzecz innych podmiotów ADM.

Dalsze udostępnianie Państwa danych osobowych nastąpi wyłącznie, gdy będzie to wymagane przez prawo.

7. Państwa trzecie i/lub organizacje międzynarodowe

ADM jest światową korporacją, w związku z czym Państwa dane osobowe będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich, które nie zapewniają adekwatnego poziomu ochrony danych zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w Unii Europejskiej. Odbiorcami mogą być spółki będące w rękach grupy, np. inne lokalizacje/ podmioty ADM. ADM zapewnia, że wdrożone zostały wystarczające środki bezpieczeństwa, takie jak zawieranie standardowych klauzul umownych UE, aby Państwa prawa jako podmiotu danych były chronione nawet w przypadku, gdy dane są przetwarzane poza Unią Europejską. Tego rodzaju umowy są zarządzane przez nasz Zespół ds. Ochrony Danych. Prosimy o kontakt z członkami tego zespołu, jeśli będziecie Państwo chcieli uzyskać więcej informacji na ten temat lub otrzymać kopię zawartych klauzul umownych.

 1. Prawa związane z ochroną danych osobowych

ADM zawsze udzieli Państwu informacji i pomocy w kwestii Państwa danych osobowych oraz informacji z nimi związanych. Państwa prawa dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione poniżej. W przypadku składania zapytania w sprawie swoich danych osobowych należy sprecyzować, w jakiej formie chcielibyście Państwo otrzymać informację zwrotną. W przeciwnym razie ADM, odpowie w takiej samej formie, w jakiej zostało złożone zapytanie. Skontaktujemy się z Państwem i postaramy się rozwiązać problem zawarty w zapytaniu w ciągu miesiąca. W przypadku ewidentnie nieuzasadnionych lub przesadnych wniosków, ADM ma prawo domagać się uzasadnionej opłaty lub odmówić realizacji wniosku.

Prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Ochrony Danych, jeśli chcieliby Państwo skorzystać ze swoich Praw lub uzyskać więcej informacji na ten temat.

8.1 Dostęp: Mają Państwo prawo do złożenia wniosku o potwierdzenie, czy ADM przetwarza Państwa dane osobowe. Jeśli ADM przetwarza Państwa dane osobowe, przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o dostęp do swoich danych osobowych.

8.2 Sprostowanie: Mają Państwo prawo do złożenia wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie swoich nieprecyzyjnych lub niekompletnych danych osobowych przetwarzanych przez ADM. Z powyższego prawa można skorzystać poprzez złożenie uzupełniającego oświadczenia. Jeśli nastąpiło przekazanie Państwa danych przez ADM innym odbiorcom, ADM w miarę możliwości poinformuje ich o wprowadzonych korektach oraz przekaże informacje tym odbiorcom na Państwa wniosek.

8.3 Usunięcie: Mają państwo prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy ADM, jeśli nie ma żadnych wyjątków prawnych do ich przechowywania. Należy mieć na względzie, że ADM podlega różnym prawnym wymogom przechowywania danych. Jeśli nastąpiło przekazanie Państwa danych przez ADM innym odbiorcom, ADM w miarę możliwości poinformuje ich o wprowadzonych korektach oraz przekaże informacje tym odbiorcom na Państwa wniosek.

8.4 Ograniczenie przetwarzania: Mają Państwo prawo, w określonych przypadkach, do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli nastąpiło przekazanie Państwa danych przez ADM innym odbiorcom, ADM w miarę możliwości poinformuje ich o wprowadzonych korektach oraz przekaże informacje tym odbiorcom na Państwa wniosek.

8.5 Przenoszalność danych: Mogą mieć Państwo prawo do zażądania kopii swoich danych osobowych w powszechnie stosowanym i możliwym do odczytania przez komputer formacie. To prawo obejmuje także prawo do żądania od ADM przeniesienia danych osobowych do innego administratora na mocy polecenia. Z prawa tego można skorzystać, gdy dane osobowe zostały dostarczone przez Państwa i są przetwarzane na podstawie zgody bądź realizacji umowy lub w przypadku gdy przetwarzanie jest przeprowadzane przy pomocy zautomatyzowanych środków.

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADM, do której wysłali Państwo swoją aplikację w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.

 1. Inspektor ochrony danych

Naszym Inspektorem ochrony danych osobowych jest:

Dr. Thomas Balzer (Contractor)

EMEA Compliance

[email protected]

+0049 (0) 40 3013 774

 1. Skargi

W każdym momencie mają Państwo prawo do złożenia skargi do swojego lokalnego organu nadzorczego w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 1. Komentarze

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi, chcielibyście skorzystać z praw dotyczących ochrony swoich danych lub w przypadku innych pytań o ogólnym charakterze mających związek z tą usługą, prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Ochrony Danych [email protected]

 

 

Archer Daniels Midland Company

Pracownik Magazynu

Archer Daniels Midland CompanyO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Archer Daniels Midland Company

Bolesława Chrobrego 29

Szamotuły

Dołącz do zespołu ADM w naszej lokalizacji w Szamotułach na stanowisku

Pracownik Magazynu
Miejsce pracy: Szamotuły

W obliczu rosnącej liczby ludności na świecie, rośnie także zapotrzebowanie na wysokogatunkową żywność, pasze dla zwierząt hodowlanych, produkty przemysłowe oraz paliwa alternatywne. Jako jedna z wiodących światowych firm w branży rolno-spożywczej, ADM odgrywa kluczową rolę w realizacji tych potrzeb ludzkości. Wytwarzamy składniki do produkcji żywności, pasze i komponenty paszowe dla zwierząt, biopaliwa oraz inne produkty, z których korzystają producenci na całym świecie zapewniając lepsze życie dla milionów ludzi na wszystkich kontynentach. Dzięki 32,000 pracownikom obsługującym naszych klientów w ponad 160 krajach na całym świecie, globalnej sieci pozyskiwania surowców, która obejmuje ponad 500 lokalizacji, 250 zakładom produkcyjnym, 38 centrom innowacyjności oraz jednej z najbardziej rozwiniętej na świecie sieci logistycznej dostarczamy plony do Waszych domów. Dowiedz się więcej na www.adm.com.

Obowiązki magazyniera:

 • Przyjmowanie dostaw towaru oraz wyładowywanie dostaw z aut ciężarowych.
 • Przygotowywanie zamówień i przyjmowanie dostaw w systemie MAXIMO.
 • Wydawanie towarów  zgodnie ze zleceniami.
 • Planowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej i rozmieszczenia towarów zgodnie z  zasadami FIFO oraz BHP.
 • Oznaczanie towarów.
 • Sprawdzanie zgodności przygotowanych dostaw z zamówieniem.
 • Wysyłka  towarów  do innych lokalizacji.
 • Obsługa urządzeń magazynowych - m.in. wózka widłowego.
 • Sprawdzanie stanów magazynowych i regularna inwentaryzacja magazynu.
 • Współpraca z innymi działami firmy.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy magazyniera (min. 1 rok)
 • wykształcenie średnie techniczne
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywny poziom języka angielskiego
 • uczciwość i dokładność
 • umiejętności pracy zespołowej i komunikatywność
 • uprawnienia na wózek widłowy mile widziany
 • mile widziane doświadczenie z MAXIMO lub innym programem magazynowym

Oferujemy:

 • Umowa o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Praca na jednej zmianie (po okresie pandemii)
 • Bogaty pakiet benefitów, w tym prywatna opieka zdrowotna
Dowiedz się więcej o ADM na www.adm.com. Jesteśmy dumni z tego, że dajemy równe szanse w miejscu pracy i cenimy różnorodność w naszej firmie. Jeśli uważasz, że ta praca jest dla Ciebie, odblokuj swój potencjał i zgłoś się do rekrutacji, informując nas o najwcześniejszej możliwej dacie rozpoczęcia pracy i oczekiwanych dotyczących wynagrodzenia.
 
ADM Szamotuły sp. zo.o.
Ul. Chrobrego 29, 64-500 Szamotuły
opisopis

Dołącz do zespołu ADM w naszej lokalizacji w Szamotułach na stanowisku

Pracownik Magazynu

W obliczu rosnącej liczby ludności na świecie, rośnie także zapotrzebowanie na wysokogatunkową żywność, pasze dla zwierząt hodowlanych, produkty przemysłowe oraz paliwa alternatywne. Jako jedna z wiodących światowych firm w branży rolno-spożywczej, ADM odgrywa kluczową rolę w realizacji tych potrzeb ludzkości. Wytwarzamy składniki do produkcji żywności, pasze i komponenty paszowe dla zwierząt, biopaliwa oraz inne produkty, z których korzystają producenci na całym świecie zapewniając lepsze życie dla milionów ludzi na wszystkich kontynentach. Dzięki 32,000 pracownikom obsługującym naszych klientów w ponad 160 krajach na całym świecie, globalnej sieci pozyskiwania surowców, która obejmuje ponad 500 lokalizacji, 250 zakładom produkcyjnym, 38 centrom innowacyjności oraz jednej z najbardziej rozwiniętej na świecie sieci logistycznej dostarczamy plony do Waszych domów. Dowiedz się więcej na www.adm.com.

Obowiązki magazyniera:

 • Przyjmowanie dostaw towaru oraz wyładowywanie dostaw z aut ciężarowych.
 • Przygotowywanie zamówień i przyjmowanie dostaw w systemie MAXIMO.
 • Wydawanie towarów  zgodnie ze zleceniami.
 • Planowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej i rozmieszczenia towarów zgodnie z  zasadami FIFO oraz BHP.
 • Oznaczanie towarów.
 • Sprawdzanie zgodności przygotowanych dostaw z zamówieniem.
 • Wysyłka  towarów  do innych lokalizacji.
 • Obsługa urządzeń magazynowych - m.in. wózka widłowego.
 • Sprawdzanie stanów magazynowych i regularna inwentaryzacja magazynu.
 • Współpraca z innymi działami firmy.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy magazyniera (min. 1 rok)
 • wykształcenie średnie techniczne
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywny poziom języka angielskiego
 • uczciwość i dokładność
 • umiejętności pracy zespołowej i komunikatywność
 • uprawnienia na wózek widłowy mile widziany
 • mile widziane doświadczenie z MAXIMO lub innym programem magazynowym

Oferujemy:

 • Umowa o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Praca na jednej zmianie (po okresie pandemii)
 • Bogaty pakiet benefitów, w tym prywatna opieka zdrowotna
Dowiedz się więcej o ADM na www.adm.com. Jesteśmy dumni z tego, że dajemy równe szanse w miejscu pracy i cenimy różnorodność w naszej firmie. Jeśli uważasz, że ta praca jest dla Ciebie, odblokuj swój potencjał i zgłoś się do rekrutacji, informując nas o najwcześniejszej możliwej dacie rozpoczęcia pracy i oczekiwanych dotyczących wynagrodzenia.
 
ADM Szamotuły sp. zo.o.
Ul. Chrobrego 29, 64-500 Szamotuły

Ogłoszenie archiwalne