Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Pracownik naukowy – Chemik technolog

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

Opolska 112

Prądnik Czerwony

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • Realizacja złożonych i wieloetapowych prac badawczych w zakresie technologii i syntezy chemicznej nieorganicznej

 • Bieżąca współpraca z partnerami przemysłowymi i ośrodkami naukowymi oraz rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez partnerów przemysłowych

 • Czynny udział w opracowywaniu części merytorycznej wniosków projektowych

 • Proaktywny udział w zespołach projektowych odpowiedzialnych za opracowanie, rozwój i wdrażanie innowacji

 • Współpraca z jednostkami badawczymi, uczelniami i partnerami przemysłowymi przy realizacji prac R&D

 • Udział w spotkaniach, konsultacjach i opracowywaniu koncepcji projektów badawczych oraz prac prowadzonych dla partnerów przemysłowych

 • Samodzielne i terminowe wykonywanie badań oraz prac laboratoryjnych

 • Interpretacja i analiza wyników, przygotowywanie sprawozdań i raportów oraz prezentacji konferencyjnych i dla partnerów przemysłowych

 • Wykonywanie przeglądów literaturowych

 • Przygotowywanie publikacji naukowych

 • Opiniowanie i rekomendacje odnośnie wyboru sprzętu laboratoryjnego, planowanego do zakupu

 • Wsparcie merytoryczne dla pozostałych pracowników

 • Współpraca ze wszystkimi działami firmy

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu technologii chemicznej i/lub chemii i/lub inżynierii materiałowej albo dziedzin pokrewnych. Preferowani absolwenci kierunków łączących wymienione dziedziny w ramach studiów interdyscyplinarnych

 • Wiedza z zakresu technologii chemicznej nieorganicznej oraz podstawowej syntezy chemicznej

 • Znajomość metod badania właściwości fizykochemicznych układów gaz-ciecz-ciało stałe

 • Znajomość technik charakteryzacji właściwości związków nieorganicznych (powierzchnia i objętość)

 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej

 • Kreatywność i konsekwencja w rozwiązywaniu problemów badawczych

 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca analizę literatury branżowej i naukowej oraz kontakt z partnerami przemysłowymi i biznesowymi

 • Skrupulatność, samodzielność w działaniu, inicjatywy, dobra organizacja pracy, umiejętność priorytetyzacji powierzonych zadań

Mile widziane

 • Specjalizacje: technologia chemiczna, chemia nieorganiczna, kataliza lub inżynieria powierzchni

 • Stopień doktora

 • Ukończenie więcej niż jednego kierunku studiów albo studiów interdyscyplinarnych

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w spółce produkcyjnej lub zespole badawczym na uczelni/w instytucie badawczym, przy realizacji projektów badawczych

 • Udokumentowany dorobek naukowy poparty publikacjami i/lub patentami

To oferujemy

 • Świetną atmosferę pracy w dynamicznej, nowoczesnej firmie

 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę zakładające atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie w zależności od wyników i stopnia zaangażowania

 • Dostęp do unikalnych rozwiązań przemysłowych

 • Udział w patentach i zyskach z wdrożenia patentów

 • Wyjazdy na konferencje i szkolenia

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz rozwoju osobistego

 • Realny wpływ na rozwój firmy

 • Pracę w nowoczesnym kompleksie biurowym, w dogodnym punkcie komunikacyjnym

 • Pakiet ciekawych benefitów

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • spotkania integracyjne

 • brak dress code’u

O nas

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. to hub R&D zajmujący się opracowywaniem i wdrażaniem innowacji technologicznych i usprawnień, systemowych oraz procesowych. Ściśle współpracuje z partnerami, z różnych sektorów gospodarki a w szczególności z przemysłem, zainteresowanym wdrożeniem usprawnień technologicznych oraz doskonaleniem procesów. CBRTP w ramach działalności opracowuje rozwiązania biznesowe wykorzystując innowacyjne technologie, doświadczenie kadry w pracach B+R, osiągnięcia naukowe z własnych laboratoriów, a także współpracę z ekspertami i naukowcami z wiodących ośrodków badawczych.