Oferta pracy

Pracownik naukowy w zakładzie projektowym

Moratex Instytut Technologii BezpieczeństwaO firmie

 • Łódź
  Łódź, łódzkie
 • Ogłoszenie wygasło 12 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Moratex Instytut Technologii Bezpieczeństwa

Łódź

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

Wymagania dla kandydatów na stanowisko

Pracownika naukowego w zakładzie projektowym

Poszukujemy osób:

 • zmotywowanych do kreatywnego i samodzielnego działania
 • nastawionych na wyznaczanie i realizowanie celów
 • odpowiedzialnych, dyspozycyjnych, dokładnych
 • posiadających umiejętność pracy w zespole
 • otwartość na nowe wyzwania oraz zdolności komunikacyjne
 • chęć podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych

Opis stanowiska:

 • rozwiązywanie problemów związanych z tematyką prac prowadzonych w Zakładzie
 • systematyczne zbieranie i uzupełnianie informacji techniczno-technologicznych o surowcach, technikach, technologiach i wyrobach wchodzących w zakres tematyki prac wykonywanych w Zakładzie
 • współudział w przygotowywaniu wniosków projektowych związanych z ich dofinansowaniem dotyczących projektów badawczych, rozwojowych, celowych i innych projektów, a także zadań badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej
 • wykonywanie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie prowadzonych projektów celem wprowadzania nowych wyrobów na rynek
 • współudział w pracach wdrożeniowych prowadzonych w Zakładzie dla nowo opracowanych/modernizowanych wyrobów
 • przygotowywanie publikacji z zakresu prowadzonych badań i prac w ramach realizowanych projektów,
 • opracowywanie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz normami dokumentacji technicznej i technologicznej projektowanych wyrobów i nowych technologii,
 • sporządzanie sprawozdań/raportów z wykonanych zadań

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe ze specjalnością (materiały kompozytowe, technologia polimerów, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, włókiennictwo, biomateriały w medycynie)
 • studia doktoranckie w fazie końcowej lub posiadany tytuł doktora
 • udokumentowany dorobek naukowy
 • udokumentowane predyspozycje do samodzielnej realizacji badań naukowych i prac rozwojowych
 • doświadczenie w sporządzaniu i koordynowaniu projektów badawczych i rozwojowych finansowanych z środków krajowych i zagranicznych – przynajmniej 1 rok
 • umiejętność sporządzania sprawozdań, raportów, analiz i prezentacji
 • umiejętność prowadzenia rozeznania w zakresie nowych technologii, trendów badawczych, procesów innowacyjnych
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • udokumentowany dorobek

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (praca od poniedziałku do piątku w trybie jednozmianowym)
 • elastyczny czas pracy (obecność w pracy w godzinach 6:00 – 8:30)
 • możliwość realizacji projektów badawczych w oparciu o współpracę z renomowanymi ośrodkami
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach stanowiska pracy oraz podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość ubezpieczenia grupowego
 • pakiet świadczeń autorskich
 • wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • wynagrodzenia z praw autorskich

Liczba dostępnych stanowisk pracy: 1
Forma zatrudnienia - umowa o pracę

Oferty w postaci:

 • curriculum vitae,
 • listu motywacyjnego

należy dostarczyć bezpośrednio na adres Działu Zatrudnienia i Płac w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pracownika naukowego”, bądź drogą mailową, do dn. 30.09.2020r.

W ofercie powinna być zamieszczona klauzula odnośnie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Dział Zatrudnienia i Płac
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy