Pracownik Obsługi Gastronomicznej

  • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
  • Specjalista
  • 04.01.2018
  • Ważna jeszcze 10 dni (do 03.02.2018)

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

top
KANCELARIA SEJMU
BIURO PRAWNE I SPRAW PRACOWNICZYCH
 
zatrudni
PRACOWNIKÓW OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ
w BIURZE ADMINISTRACYJNYM

Miejsce pracy: Warszawa

Oferta skierowana jest do osób poszukujących pracy w zakresie obsługi gastronomicznej na stanowiskach:

  • kierowniczych: kierownik gastronomii, szef kuchni, zastępca szefa kuchni, kierownik sali,
  • wspomagających i zaplecza kuchennego: kucharz, kelner, barman, bufetowy, pomoc kuchenna, pracownik zaplecza – praca na zmywaku.

które są zainteresowane pracą w wyżej wymienionym zakresie i posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe warunki, proszone są o dokonanie zgłoszenia do 22.01.2018 roku przez Internet: https://orka.sejm.gov.pl/rekrutacja.nsf lub o przesłanie swojej aplikacji pocztą na adres:


Kancelaria Sejmu

Biuro Prawne i Spraw  Pracowniczych
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa


z dopiskiem na kopercie ”oferta pracy”. Oferty powinny zawierać:

1) list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
2) oświadczenie: ”Wyrażam zgodę, aby obecnie i w przyszłości, Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie,
 przetwarzała moje dane osobowe zawarte w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Jednocześnie oświadczam, że wiem o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.


Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

Kancelaria Sejmu zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Tylko kompletne i prawidłowo zgłoszone oferty będą rozpatrywane.
W przypadku przesłania kolejnej oferty przez tę samą osobę, poprzednie oferty nie będą rozpatrywane.